Abans del projecte

Abans de dur a terme el projecte es va fer el següent:

1. Creació de l’equip: de 4 a 5 alumnes

2. Explicació del projecte de Lego

3. Visualització de vídeos de FLL d’edicions anteriors.

http://www.firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-animal-allies/

4. Lectura dels valors de Lego League (obriu document adjunt)

5. Funcions dels membres de l’equip:

1. Coordinador i Ajudant

-Organitza i coordina el treball: indica què s’ha de fer i com s’ha de fer.

– Manté l’ordre dins de l’equip: recorda a cada membre de l’equip quin és el seu rol

i l’avisa si no l’exerceix.

– Demana ajuda a la professora si surt algun problema, dubte o dificultat.

– Fa respectar el torn de paraula.

– Avisa els companys quan l’equip es desvia del tema o parla d’una altra cosa.

– Fomenta la participació.

– Organitza el  material

– Reparteix i recull el material necessari.

2. Secretari:

– Pren nota de les decisions del grup.

– Controla el temps de treball.

– Omple els qüestionaris i graelles de l’equip.

– Recorda els companys el material que han de dur de casa i s’assegura que tothom s’ho apunti a l’agenda.

3. Portaveu:

– Parla en nom de l’equip.

– Controla el to de veu.

4. Lector/intèrpret:

– Llegeix en veu alta el material de què disposa l’equip (normalment un per grup).

– Fa una lectura clara i expressiva perquè tothom entengui què s’està dient. Repeteix quan és necessari i quan li ho demanen.

 

 

Comments are closed.