ARRIBA SANT JOAN I ELS PETARD.

La pólvora és una substància explosiva utilitzada principalment com a propulsor de projectils en les armes de foc i com a propulsor i amb finalitats acústiques en els jocs pirotècnics. Està composada de determinades proporcions de nitrat de potassi, carboni i sofre i amb una composició (en pes) d’aproximadament 15:3:2 respectivament.

Hi ha de diferents classe s l’ 1 i 2 per a 14 anys o més i classe 3 para 18 anys o més.
Sempre es recomena que els petards es tiren amb persones més grans de 18 anys, els petards s’han de comprar amb persones de  14 anys o adultes.

Normes de seguretat:
-Preferíblement posar el petards a la vorera.
-No posar els petards en ampolles de vidre.
-Els coets, no agafar-los amb la má.
-No posar els petards al costat de la gent.

Evita el perill i sigues prudent!

Jorge i Jesús