CAMINS SEGURS PER ANAR AL COLE. 😀

Segons l’Ajuntament, el projecte camins escolars segurs significa la senyalització dels itineraris que més utilitzen els infants. És un projecte de ciutat que requereix recuperar i enfortir les xarxes de la comunitat i implicar tots els agents en la cura dels nostres petits.

rambla-de-gavaNosaltres hem fet diferents preguntes als nens i nenes de l’escola per veure quina es la seva opinió sobre aquesta iniciativa:

On t’agrada passejar més?

Coneixes carrers insegunrs?

La majoria dels nens han triat l’opció de passejar per la rambla i també la illa, i alguns d’ ells pensen fins i tot que alguns carrers insegurs.

També hem preguntat si saben quins són els carrers insegurs, molta gent sabia uns quants, encara que hi havia gent que no en sabia cap.

Una altra pregunta va ser que faries amb els carrers insegurs si els treuen . On s’anirien els drogadictes ? Hi ha unes persones han creat un centre per que els drogadictes es puguin ser atesos.

Hem fet també una entrevista al conserge de la nostre escola: I la conclusió ha sigut que hi ha experiències positives i s’ha anat transmitint a través de les associacions i contactes amb l’Ajuntament. Ha dit que creu que l’Ajuntament ha demanat més ajudes a altres persones. Com a conserge ell opina que està ben organitzat aquest projecte perquè potser una mica incòmode per els trajectes, però al mateix temps positiu pels nens.

En conclusió, tant a pares, mares, professors i nens els ha agradat la idea de fer aquests camins.


Andrea, Irene, Josep i Marc