Pla d’acció 2008-2015. Aprendre junts per viure junts

Aquí us deixo l’enllaç al pla 2008-2015 per una escola inclusiva

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Aprendre_junts.pdfDECÀLEG DELS INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

L’Associació Andi publica aquest decàleg sobre les necessitats educatives especials, que és molt interessant de llegir.

1. Els infants I joves amb necessitats educatives especials, a causa d’alguna discapacitat, necessitem l’afecte i la confiança de mestres i educadors per a poder avançar, com a tots els nens i joves.

2. Som, per sobre de tot, nens, nenes, joves, i tenim per tant dret a l’educació, sense cap tipus de discriminació o segregació per motiu de la nostra discapacitat.

3. També tenim capacitats i podem avançar i aprendre, en funció de les nostres capacitats i dels estímuls que rebem, com tots els nens.

4. Podem tenir una afectació tan greu que ens impedeixi respondre a la majoria d’activitats escolars. Però tenim dret, necessitem, les paraules, el contacte, l’estimació, els estímuls dels educadors, dels nens i nenes que se’ns poden apropar perquè no tenen cap discapacitat que els impedeixi fer-ho.

5. Com tots els nens som valuosos per ser nosaltres mateixos i per tot allò que oferim a les persones que ens envolten, independentment del que puguem o no puguem fer.

6. Tenim dret a gaudir d’aquells recursos, materials, tècnics i professionals, que ens ajudin a superar, en la mida del possible, les nostres dificultats i facin possible que puguem anar a l’escola junt amb els nens i nenes del nostre barri, dels nostre poble, de la nostra ciutat.

7. Tenim dret a una escola de qualitat per a tots, sense ser discriminats o segregats. Cal, per això, que els recursos de les escoles anomenades d’educació especial vagin a aquelles escoles ordinàries on hi ha escolaritzats alumnes amb necessitats especials. El treball de qualitat que es fa a les escoles especials es pot fer a l’escola ordinària, amb una redistribució dels recursos, materials, tècnics i professionals, i amb una bona formació i assessorament del professorat dels centres ordinaris.

8. Tenim dret a que els educadors valorin els nostres progressos individuals, a que la nostra distància amb el currículum escolar establert, que pot ser molt gran, no els impedeixi veure i valorar els nostres propis progressos confiant, per tant, en les nostres possibilitats d’aprenentatge.

9. Necessitem, molt sovint, una adaptació curricular personalitzada i una organització escolar flexible de manera que els objectius educatius i d’aprenentatge i la metodologia i models d’intervenció educativa s’adeqüin a les nostres capacitats i necessitats.

10. Tenim dret a una escola en la que tota la comunitat educativa, pares, mestres, alumnes, monitors…, compti amb els recursos, la formació i sensibilitat necessària per a poder i saber acollir i atendre a tots els alumnes, sense cap prejudici ni discriminació per a ningú.

Perquè tots els nens tenim el dret a sentir-nos inclosos. Perquè tots els nens tenen dret de sentir i viure l’oportunitat, la riquesa, d’incloure i valorar l’altre.Aules d’Educació EspecialDossier de Pasqua

Aquest dossier elaborat pel CRP del Solsonès és interessant perquè té moltes imatges relacionades amb la Pasqua. L’arxiu és molt gran, per tant, per visualitzar-ho bé és recomanable descarregar el fitxer a l’ordinador.

https://docs.google.com/fileview?id=0B6VEvYiuPneWOTljNzViZGEtZWRlZC00MWYwLWI0NjctYzlkNzk1Y2Y0OTdlEns presentem!

Gemma i Bet

Gemma i Bet

Hola oriolets i orioletes!
Des de l’escola intentem donar resposta a la diversitat de l’alumnat oferint activitats, recursos i molta alegria perquè cada nen i nena pugui créixer com a persona. És per això que ens intentem ajustar a les característiques de cada nen ja que vivim en una societat en què tots som diferents, això no vol dir menys importants.

Gemma i Bet (mestres d’educació especial)