LLENGUA

Aquesta pàgina va adreçada a presentar diversos recursos de llengua: consciència fonològica, lectoescriptura, vocabulari…

 

LES PRIMERES PARAULES

En aquest apartat trobareu activitats senzilles de lectura i escriptura, per infantil i cicle inicial.

Lletra per lletra. Pàgina per confegir paraules.  Són complicades les paraules que porten l·l i les que porten accents.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Paraules. Pàgina per associar paraula amb imatge.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Paraules 1 i 2 . Llegir paraules curtes i completar l’escriptura

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En aquesta pàgina es presenten activitats de diferents nivells de dificultats. Per els més petits o per nens i nenes  que comencen a escriure és millor triar el nivell FACIL 1 i 2 que són paraules curtes i després anar augmentat el nivell de dificultat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fem feinetes. Diferents tipus d’activitats relacionades amb la lectura

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vocals. Pàgina on els nens han d’associar diferents imatges amb les vocals

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Escric. En aquesta pàgina es presenten diverses paraules que el nen ha d’escriure.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Confegir paraules

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mengem fruites. Activitats de llegir i associar relacionades amb les fruites.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Construeix paraules. Es presenten tot un seguit d’imatges i una columna amb síl·labes. El nen ha de construir la paraules fent ús de les síl·labes.

……………………………………………………………………………………………………….

ORTOGRAFIA

Material de l’Edu365 que ens permet treballar l’ortografia amb diferents nivells de dificultat.

aventurat-amb-lortografia

Conjunt d’activitats per treballar la separació de síl·labes i els dígrafs.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ortografia bàsica. Enllaç força interessants per treballar l’ortografia al Cicle Inicial. Ens presenta una part per l’alumnat on treballa els plurals, els articles, la “R/RR”, la “Q/QU” , la “G/GU” i les majúscules; i una segona part per els mestres.

ortografia

……………………………………………………………………………………………………….

GRAMÀTICA

Augmentatius i diminutius. Aquest enllaç ens presenta un conjunt d’exemples d’augmentatius i diminutius, una part d’exercicis per practicar i una part d’avalució.

augmentatiusdiminutius

 

……………………………………………………………………………………………………….

MORFOSINTAXI

Activitats de subjecte i predicat……………………………………………………………………………………………………….

GRAFISME

Ens permet crear fitxes de cal·ligrafia en català, triar el tipus de pauta (Montessori, simple o quadricula), el nombre de línies per full i el tipus de lletra (memima, massarella, mamutp)

capia

 

……………………………………………………………………………………………………….

LECTURA

Lectura eficaç. Recursos per optimitzar l’eficàcia lectora. Aquesta pàgina presenta diferents aspectes a treballar de la lectura. La gran majoria són per nens de CM i CS.

lectura-eficaa1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Entrena’t per llegir. Aquest enllaç  presenta tota una sèria d’activitats per treballar la lectura i la comprensió lectora. Ens proposa 3 nivells de dificultat, fet que ens permet adaptar el material al ritme de cada nen o nena.……………………………………………………………………………………………………..

DICTATS

Pàgines de genmagic per fer dictats muts amb els nens.

dictat-mut-vocabulari-basic activi_len-dictat-platja


 

 

 

 

 

dictat-mut-vocals

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dictats de frases de  Childtopia. Són tot un seguit de dictats de frases en les que els nens han d’endreçar les paraules que escolten per formar una frase correcte. Dirigides per nens inenes de 8- 9 anys.

….

dictat-paraules1

Dictats de Childtopia. Molt semblant a l’activitat   anterior, però en aquest cas es presenten tot un seguit de dictats de paraules. El nen ha d’escriure la paraula que li diu el joc.

………………………..……………………………………………………………………………..

COMPRENSIÓ

Pàgines on es presenten diferents activitats de comprensió lectora amb diferents nivells de dificultat.

mudsdemots