Iniciació PC

En aquesta pàgina trobareu diferents enllaços per introduir als nens en l’ús de l’ordinador. Alguns d’ells estan extrets dels recursos presentats per l’UTAC i es poden utilitzar amb el commutador.

D’altra banda també trobareu un conjunt d’enllaços per treballar diferents nocions d’espai i temps, d’atenció i memòria. En general per treballar aprenentatges bàsics.

SYMBALOO ACTIVITATS CAUSA-EFECTE

ÚS DEL PC

The fungooms. Presenta activitats molt maques per fer ús del ratolí. També el podem utilitzar instal·lant en l’ordinador el programa que permet fer ús de les tecles de direccions com si fos el teclat.

fungooms1

 

 

Conversor del ratolí al teclat. Primer l’haureu d’executar a l’ordinador. Una vegada instal·lat, per activar i desactivar el ratolí amb les fletxes del teclat, haureu de premer “Insert” o “Ins”. (Aquest programa ens l’ha fet arribar l’UTAC i ens va molt bé per aquells nens que tenen dificultats per fer ús del ratolí))

http://dl.dropbox.com/u/2129613/Programes/ArrowMouseKeys%20UTAC%20Insert.exe

 

Boohabah. Com l’enllaç anterior presenta activitats per fer ús del ratolí dirigida als infants.

boohbah_

 

Possion Rouge. Enllaç que presenta un ventall molt gran d’activitats dirigides als infants.

poisson-ruge

 

APRENENTATGES BÀSICS

Percepció temporal

Conjunt de clics on es presenten les diferents característiques de les 4 estacions de l’any. En en ells hi ha jocs de relacionar, puzles, lectura..

tardor

hivern

estiu

primavera

 

 

 

Conceptes bàsics. Conjunt d’activitats dirigides a nens i nenes de 3, 4 i 5 anys, tot i que algunes d’elles ens poden anar bé a 1er. En elles es tracten els conceptes de temps, espai i quantitat presentats de la forma següents

nit-dia

Les dites dels mesos. Activitats jclic on es presenten les dites i d’altres aspectes relacionats amb els mesos. Ens ofereix una opció per a nens de P5 i una altre per a nens de cicle incial.

mesos

Percepció espacial

puntos Puntos: en aquesta pàgina el nen o la nena ha de marcar els punts canviant-los de color fins que quedi igual a la figura proposada.

 


memoryMemory. Activitats per treballar la memòria buscant les parelles, de números, de lletres i d’imatges. També proposen relacionar sumes amb el seu resultat, aquesta pot resultar més complicat.


 

De tot una mica

Programa d’entrenaentrenament-mentalment mental: aquest clic ens proposa tota una sèrie d’activitats adreçades a treballar aprenentatges i conceptes bàsics (direccions, igual-diferent, trencaclosques). Està dividit en els tres nivells de primària (CI, CM, CS) i dins de cadascun d’ells es presenten un conjunt d’activitats. Les activitats d’escriptura poden resultar una mica complicades i els nens poden necessitar ajuda

 

La vaca CONNIE. Aquesta pàgina, en l’apartat de jocs ens presenta activitats per treballar les parelles (igual-diferent)la-vaca-connie, les coincidències i els puzles. Aquest és una mica complicat sinó se li explica al nen o la nena. Consisteix en mirar quin vols fer i després anar clicant a sobre de les peces tantes vegades com sigui necessari fins que coincideixi amb el que has triat.

 

———————————————————————————————————————————

que-faltaQuè falta? Ens presenten una sèrie d’objectes en fila i el nen o la nena a d’esbrinar quin falta en la fila de baix.

 

—————————————————————————————————————————————–

qua-sobraQuè sobra? El mateix que l’anterior però clicant l’objecte que sobra.

 

mida-i-colorMida i color. Es presenta una graella que l’infant ha d’omplir seguint el criteri de gran o petit, i el color.

 

—–

jocs-variatsJocs variats. Es presenten activitats per nens de 3, 4 i 5 anys, donat que és orientatiu, donat que hi ha activitats que es poden fer també a 1er. En les activitats que es proposen per 5 anys són interessants els puzles i unir els números. L’activitat del laberint és maca però una mica complicada donat que el nen no pot tocar les parets del laberint sinó torna a començar.

 

—-

Estimulació visual. Paquet d’activitats on es proposen dos conjunts d’activitats “vamos a ver” on hi ha propostes de buscar diferències, de trobar parelles, de cercar les imatges iguals a una donada, puzlestimulacia-visuales i de memòria visual, dividit en 3 nivells de dificultat. Hi un segon conjunt d’activitats “letras y palabras” on es presenten el mateix tipus de tasques que en l’anterior però fent ús de lletres i paraules en comptes d’imatges.