Tècniques d’estudi

Presentació general de les tècniques d’estudi.

  • Lectura
  • Subratllat
  • Esquema
  • Resum
  • Memoritazació