Aplicacions portables

Sovint ens trobem en la necessitat de treballar, al llarg del dia, sobre diversos ordinadors: a casa (un sobretaula; un portàtil; potser un ultraportàtil), a l’institut, a la biblioteca pública… Una clau USB (llapis de memòria) és útil per dur amunt i avall el resultat del nostre treball, els documents de tota mena que anem creant més aquells altres que anem espigolant per la xarxa. Tanmateix, encara en queda un problema: en cada ordenador hi trobem una configuració diferent; potser aquest no té instal·lat el programa que esperàvem emprar; potser aquell sí que el té, però es tracta d’una versió força o bé la configuració no s’assembla en res a la que estem acostumats a fer servir. És en situacions com aquesta que es fan útils les aplicacions portables.

Les aplicacions portables són programari que instal·larem sobre qualsevol dispositiu USB (un llapis de memòria, un disc dur extern; la targeta de la càmera de fotos probablement també ens serviria), no pas sobre el disc dur de l’ordinador, i que, després, podrem fer executar sobre aquest ordinador o sobre qualsevol altre.

Les aplicacions portables s’han popularitzat sobre la plataforma Windows (són executables exe, per dir-ho col·loquialment); però també, un cop instal·lades, poden funcionar sobre altres plataformes a través d’una mena de «programa adaptador»: sobre els sistemes GNU/Linux, amb Wine funcionen bé; també hi ha aplicacions portables natives d’altres plataformes.

PortableApps

Menú de les PortableApps

Entre les més populars, trobem les PortableApps. Consten d’un instal·lador que col·locarà sobre l’USB un llançador de programes (ens proporcionarà un menú desplegable des d’on engegar qualsevol aplicació present al llapis) més, si volem, una suite, un recull de programes que cobreixen la major part de les necessitats d’un usuari d’ofimàtica. Si instal·lem la versió que només porta l’instal·lador, podrem, posteriorment, triar programes d’una llarga llista i instal·lar-hi aquells que ens interessin.

A més a més, no ens hem de preocupar: la descàrrega, instal·lació i ús d’aquestes aplicacions és absolutament legal, ja que es tracta sempre de programari lliure o de programari gratuït.

Un cop instal·lades sobre l’USB (amb qualsevol dels tres instal·ladors que podem descarregar des d’aquí), usar-les és fàcil:

  • inserim l’USB;
  • obrim (o potser s’obre automàticament) un navegador de fitxers, fem doble clic sobre la llançadora del menú de les PortableApps i, en pocs segons, sobre la barra de la safata del sistema, apareixerà un nou menú;
  • cliquem sobre aquell menú i es desplegarà permetent-nos engegar qualsevol programa present en la suite.

I, després, podrem dur amb nosaltres els programes de la nostra elecció i emprar-los en qualsevol màquina amb la configuració del nostre gust.