Pragmàtica i dubtes

  • Optimot. Servei de cerca de dubtes gramaticals; normalment, cal interpretar les respostes, però tot plegat és molt instructiu.