Daily Archives: 12 desembre 2014

La piràmide de lectura

La Piràmide de la Lectura es presenta com una eina de reflexió sobre algunes de les activitats que propicien la implicació de l’alumnat en la lectura i, alhora, faciliten l’adquisició de l’hàbit lector, en la línia d’orientar la  tasca docent i fer un treball conjunt amb la família i l’entorn.