Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs es va constituir al febrer de 1988 amb l’aprovació, per part de vint-i-cinc Ajuntaments de la conca i de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, dels seus Estatuts i posterior publicació dels mateixos (B.O.P. nº 190 de 9 d’agost).

http://www.besos.cat/index_edu.htm