Atenció de consultes: Oficina de Garanties Lingüístiques

L’Oficina de Garanties Lingüístiques és un punt de referència unificat per a totes les consultes i incidències relacionades amb l’ús de la llengua. Forma part de la Secretaria de Política Lingüística i ofereix els serveis següents:
—Atén les persones que volen formular consultes, queixes o denúncies a l’entorn de l’ús la llengua catalana, i de l’aranès a la Vall d’Aran.
— Tramita les queixes i denúncies perquè els organismes competents facin una inspecció.
—Ofereix assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa o de denúncia per facilitar-los l’ús del català.
— A partir dels casos atesos, fa propostes d’actuacions per afavorir l’ús del català en els àmbits que generen més queixes o consultes.

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/

?vgnextoid=8be7f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8be7f9465ff61110

Paraules encadenades, de Jordi Galceran

jordi-galceran-itineraris-de-lectura.doc

http://www.teatrenacional.com/obra_teatre/paraules-encadenades.html

http://www.filmax.com/personas/ficha_tecnica/4863.htm

http://www.alternativateatral.com/ficha_persona.asp?codigo_persona=27014

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1998/01/17/barcelona/351656.html

http://www.anexa.nu/Docs/Dossiers/DOS_0000000007_CAT.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=nhALpXd7u5c (Cancun)

http://www.youtube.com/watch?v=Wz6eqO1WdwA (El mètode Gronholm)