Blog gràcies a N’Àngels López, Na Cinta Castelló, En Francesc Xavier San Martin, En Josep Ferré i a N’Ester Pagès.-

Destacades

Cooppel = anagrama del joc de Cooperació pel Diàleg i per la Pau

La causa Cooppel promou el Cooppel com a eina de suport moral al professorat, de suport formatiu a les famílies i en els serveis a la comunitat. En els reptes del segle XXI en la necessària cooperació educativa ciutadana local i mundial.-

11.- Síntesi de la Causa Cooppel per la Justícia i per la Pau.-

La síntesi de la Causa Cooppel per la Justícia i per la Pau se fonamenta en l’estudi, la recerca i la comunicació pública de:

La Causa Cooppel.- 

11.01.- Definició: És la campanya permanent en la difusió del valor de la reflexió , de la consciència i de l’estudi de les potencialitats de decidir en llibertat i en responsabilitat, com a ciutadans i ciutadanes locals i mundials.

La Causa Cooppel té tres missions:

1.- Aprendre i jugar al Cooppel i fomentar constituir clubs Cooppel.

Com a Causa promoure que les persones es reuneixin, s’agrupin, aprenguin i juguin al Cooppel i es trobin per a exhibir jugades, partides i partits com una alternativa a cridar l’atenció social i cultural sobre què ens interessa i com aprenem.

2.- Aprendre a reflexionar sobre el propi aprenentatge com a Ciència  i a generar rols que fomentin l’activitat científica sobre la presa de decisions ciutadanes.-

Com a Ciència o activitat científica es promouen rols per a l’observació, l’escolta activa, la interpretació, l’orientació i l’assessorament en la presa de decisions de les persones jugadores, això com de les persones bastida o de suport per a garantir jugar amb qualitat. El rol de Decisiologia o persona capaç de reflexionar, anticipar i explicar decisions de decisions pròpies com d’altres persones o grups. Més que interpretar és ajudar a agafar consciència als altres dels seus mòbils, processos i resultats. A més del rol de Decisiologia tenim el rol de Cooppel Analista que com a personal bastida ajuda a reflexionar sobre el desenvolupament de les jugades, de les partides i dels partits de Cooppel  i treure conclusions amb domini mental cooperatiu o comentalistes dels propis errors.

3.- Com a Mòbil, motiva a organitzar actes culturals públics sobre persones i projectes desconeguts o amagats a la percepció social dels valors.

En els actes es porten a terme fotografies per afavorir el record mental (cognitiu, volitiu, afectiu  i emocional) i els relats curts siguin comentaris o cròniques sobre temes de persones i dels seus projectes, d’arreu, en els pobles, en els barris i en les ciutats. Així doncs aprenem noves realitats i les podem dominar en les nostres ments com a mòbil mentalista cooperatiu o comentalista que es la capacitat i el domini mental en la disponibilitat de plantejar actuacions cooperatives en la vida de cada dia per a resoldre els nostres problemes, per a dur a terme oci creatiu i diversió cooperativa que suposa jugar al Cooppel. Jugant al Cooppel s’aprèn molt més que el triple amb el mateix esforç.

11.02.- Historial: La Causa Cooppel és el fruit d’una trajectòria des de 1976, any d’impulsar pel mateix promotor de la primera revista catalanista, clandestina i amb plena llibertat d’expressió de la transició democràtica a l’Aleixar, des de 1985 s’inicià la creació de jocs aplicats a la integració escolar a l’ICE de Tarragona, des de 1986, any de la fundació de l’associació Ceradai, des de 1989 inici de l’agenda pública de Ceradai, des de 2007, any de els primeres jornades ciutadanes públiques que després en  2011 esdevindrà Cooperis, Iniciativa Social per a la cooperació educativa ciutadana

11.03.- Per a dur a terme la Causa Cooppel de forma efectiva, econòmica i pràctica En J.M. Ferran ha inventat el Cooppel basat en els principis científics de l’actualitat dels aprenentatges i de les seves limitacions. Per tant és una campanya per a motivar aprendre el Cooppel des dels mòbils, dels processos i dels resultats de prendre decisions de les persones segons les seves potencialitats i les seves limitacions (Decisiologia).

11.04.- Per la Causa Cooppel es pretén:

1.- La reflexió sobre les condicions i dels recursos mentals amb els ajuts corresponents de les decisions, sol/a, amb ajuda i en cooperació.

2.- La pròpia consciència i autoconsciència en l’autocontrol progressiu dels mòbils, dels processos i dels resultats de les pròpies decisions personals i/o col.lectives.

3.- L’estudi de les potencialitats, dels punts forts i febles interns a les persones, a les famílies i als seus entorns immediats i més controlables, a més de les oportunitats i de les amenaces externes o no controlades

4.- El Cooppel és una eina que valora la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) i obre noves perspectives a les TIC i a les TAC dins de l’Aprenentatge Basat per Projectes (ABP)

Per la Justícia.- En contra de les barreres mentals a l’èxit escolar, familiar i social i en la investigació acció i pràctica reflexiva de les potencialitats de les persones per a garantir l’èxit escolar i de la vida.

Per la Pau.- Com més es juga al Cooppel més afavorim la consciència de la presa de decisions per l’aprenentatge en tots els sentits i en la cooperació i la importància del diàleg interactiu i del protagonisme equitatiu en les competències bàsiques dins del Disseny Universal dels Aprenentatges.

De moment tenim en els 25 anys d’agenda pública Ceradai milers de persones cooperants o interessades o col·laboratives per la Causa Cooppel.

Aprèn i juga al Cooppel, és el primer gest per la llibertat i el primer pas per a la Justícia en la responsabilitat de ciutadans i ciutadanes per la Pau local i mundial

Estem a Lindekin (Ceradai de Catalunya) , Facebook (“Cooppel”, “Causa Cooppel.clubs”, “Cooppel.es” i “Ceradai de Catalunya”) , Twitter (Cooppel Federal)

07.- Persones de contacte proposants d’aquesta candidatura a títol personal.-

En  resum són 23 persones i/o professionals representatives de gran pes sigui acadèmic, científic, tècnic, cultural i/o social de Catalunya i d’Espanya que són proposants de la Causa Cooppel candidata al Premi Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha.

I.- Suports personals a nivell de Catalunya.-

A.- Persones que coneixen molt bé, en són subscriptors de les novetats o que tenen una relació amb la causa Cooppel.-

1.- En Jordi Freixa, president de l’Ateneu de Tarragona, cantant, promotor fa 30 anys del rock català, creador de fotografia digital al voltant de Tarragona, patrimoni de la humanitat. Te la distinció honorífica de Senador Tarragoní.

2.- 2014 Centenari del naixement de l’escultor, fill il·lustre de Reus a títol pòstum.

En nom de la família de Modest Gené. En representació la filla Na Maria del Carme Gené. Gràcies al mòbil de les persones i els seus projectes vàrem celebrar els 25 anys de la mort del meu pare i ara fem difusió gràcies al Cooppel en el centenari del seu naixement.

3.- Dr. Josep Sanchez Cervelló, professor catedràtic d’història contemporània, fill adoptiu de Tarragona i degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.

Vàrem aplicar el Cooppel a les aules de Lletres i es un sistema molt interessant i revolucionari cultural i pacífic: valorar els aprenentatges cooperatius és tot una iniciativa original

4.- N’Antoni Coll Gilabert, periodista, va ser director del Diari de Tarragona, ara escriu en l’apartat LA PLUMILLA, en la contraportada. És el president de la Fundació Bonanit http://fundaciobonanit.org/

5.- Na Neus Lorenzo Galés, (Mª Nieves Lorenzo Galés), és inspectora d’educació a Catalunya i actualment s’ocupa del Servei de Llengües de la Subdirecció General de Llengües i Entorn, al Departament d’Ensenyament. Ofereix les seves presentacions i conferències fetes en congressos i jornades, i vol facilitar l’intercanvi lliure d’idees, imatges i presentacions en PowerPoint sobre diversos temes educatius. Podeu fer consultes i sol·licituds concretes a:  http://www.xtec.cat/~nlorenzo/

Josep Maria Ferran: “Quan Na Neus em va proposar participar en un seminari de llengües estrangeres amb especialistes mestres i professorat de secundària d’anglés em vaig donar compte com aprenia més. Necessitava falques orals adaptatives a cada persona concreta, escoltar-les i reproduir-les, així es com agafava seguretat. Això ho he aplicat en el Cooppel en voluntariat per la llengua per afiançar l’oralitat durant tres cursos”. És així com hem vaig donar compte que la formació no cal que sigui homogènia (mateix nivell de capacitats) , com més heterogènia millor te n’adones qui, com i quan s’aprèn més. I això és molt important per a la Causa Cooppel”

B.- Juntament amb persones més neutrals i espectadores de la causa Cooppel:

6 a 8.- Na Mercè Vilaseca, En Jaume Viñals i En Miquel Selga, a títol personal com a tècnics del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la seu de la Via Augusta de Barcelona.

9 a 11.- En Josep Maria Font, Na Dolors Sabaté i N’Elisa Massagué una de les persones cooperants de Càritas Cambrils on el Cooppel és per a ajudar a les persones amb més vulnerables de forma cohesiva i inclusiva.

12.- En Joan Martínez, tècnic IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) i professor associat de la URV (Universitat Rovira i Virgili)

13.- En Francisco Roman Puyo, professor d’institut, radiofonista de la SER i Chanel TV i promotor de recursos complementaris i alternatius en el camp de la salut

14.- En Roger Font i Montornès, director de Chanel TV de Mora la Nova

Foto de Josep Maria Ferran Torrent.

15.- N’ Ester Pagès Barrera, a títol personal. Treballa en el Servei de Gestió de la Recerca Secció de Projectes, Beques i Ajuts Universitat Rovira i Virgili – Serveis Centrals Campus de Sescelades Avda. Marcel·lí Domingo, 2-4-6  Tel. 977 559 522 – Fax. 977 557 286
http://www.urv.cat/recerca_innovacio/index.html

16 a 20 .- Na Maria Cinta Castelló Clech, (testimoni Cooppel i empresaria de Suport Cervical Bàsic)  i els testimonis Cooppel dels efectes favorables :  En Joan Coma Gonzàlez, En Josep LLuís Fernández Graset, En Francesc Xavier San Martin  i Na Mònica Ors Corina.

21.- En Martí Teixidó Planas . Inspector  d’Educació. President de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

https://www.blogger.com/profile/16986858975178232999

 

II.- Amb el suports personals manifestats a nivell de l’Estat Espanyol:

1.- Núm. 22 general. Dr. Felicísimo Valbuena de la Fuente.-  A sota la seva experiència professional.-

Creador y Director del Grupo de Investigación nº  940820 de la Univesidad Complutense titulado Estructuras comunicativas e interacciones en los diversos niveles de la comunicación interpersonal

Ha sido Director del Departamento de Periodismo III durante cinco años.
Dirige la Revista Cuadernos de Información y Comunicación, que edita el Departamento de Periodismo III (que tiene también versión digital en nuestra Página Web: www.ucm.es/info/per3)

Fundó y dirigió durante 13 ediciones el Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial, Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid.
También, Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial, Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid. En el Instituto boliviano de estudios interdisciplinares. La Paz, 2000.

Anteriormente, co-diriigió el Master de Periodismo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante dos ediciones (1992-1194 y 1994-1996).

Actualmente, es profesor y coordinador del Master en Comunicación Política y Empresarial, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.

Consultor de varias Empresas e Instituciones nacionales y multinacionales.

“Toda iniciativa como la causa Cooppel para ayudar a las personas precisa mi apoyo y si es la divulgación en el Análisis Transaccional la tentación es más poderosa. Espero que esta iniciativa causa Cooppel tenga mucho éxito en Cataluña, en España, en Hispanoamérica y en el mundo entero”.

Más información sobre el profesor universitario

http://nodulo.org/ec/2004/n033p16.htm

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/profesores/Valbuena/Programa_teoria_informacion/pdf/analisis_transacional.pdf

http://www.infonegociacion.net/valbuena.html

2.- Núm. general 23.- Dr. José-María  Roman Sánchez. Foto: Recibiendo el premio Huarte de San Juan de Castilla León en 2007.  A un profesional de la psicología por su destacada trayectoria y promoción de la Psicología en Castilla y León.-

Presidente de la “Comisión de Doctorado” de la Universidad de Valladolid.
Miembro de la “Comisión de Estudios de Posgrado” de la Universidad de Valladolid.
Líneas de investigación
Estrategias cognitivas de aprendizaje y superdotación
Educación familiar
Sentido del humor y educación
Director del GIE: Grupo de Investigación de Excelencia “Educational Psychology” de la Junta de Castilla y León.

Presidente del Comité Científico del Congreso de Análisis Transaccional

http://congresoanalisistransaccionalyph.com/comites/comite-cientifico/

web del Congreso:

http://congresoanalisistransaccionalyph.com/

Más datos como profesional:

http://educa.feyts.uva.es/psi/cursos/valladolid/roman_jmaria.html

Su curriculum: http://moncayo.unizar.es/info%5Coposicionesyconcursos.nsf/currivitae/C01405/$FILE/RomanSanchez.pdf?OpenElement

 

III.- Amb l’agraïment al suport moral institucional a la Causa Cooppel de:

1.- A l’Ateneu de Tarragona tenim la seu provisional de la primera Federació Cooppel, com a secció de l’entitat. La majoria del personal voluntari Cooppel som socis de l’Ateneu

2.- Vida Creixent és entitat llançadora envers els centres de Càritas on el Cooppel pretén ser una eina solidària de suport a les famílies sobre tot amb menors d’edat.

3.- Associació CERADAI de Catalunya, entitat que reformarà els seus Estatuts el proper dia 31 de juliol, dia del 28 aniversari de la seva fundació. CERADAI rebrà el nom de Ceradai Institut Recerca Cooppel i la finalitat de l’associació serà promoure, protegir i permetre la implantació del Cooppel a nivell local, territorial, nacional i mundial

4.- L’AESPAT http://www.aespat.com/    Organitzadora del Congrés  http://congresoanalisistransaccionalyph.com/. 

“El promotor de la Causa Cooppel es un honor considerarlo vocal de la organización del congreso”: http://congresoanalisistransaccionalyph.com/comites/comite-organizador/

Amb el Cooppel fem difusió i aplicació competencial de l’Anàlisi Transaccional entre altres models per a entendre i ajudar les motivacions de les persones i dels seus projectes

5.- Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

http://blogs.iec.cat/scp/

La Societat Catalana de Pedagogia treballa en l’acció comunitària i en els serveis a la comunitat com a repte educatiu. El Cooppel és una eina.

6.- Societat Catalana Pro la Justícia (SCPJ)

El diàleg és clau per a la prevenció i la resolució de conflictes

 http://www.acpj.cat/

09.- Telèfon de contacte.-

El portaveu de les persones promotores d’aquesta candidatura és públicament:

En Jordi Freixa Querol  Tel. Núm. 607 808 092

La resta es lliurarà amb l’informe suport paper la llista de proposants i els seus telèfons de contacte. Els quals no es fan públics per raó al dret a la intimitat.

06.- Qui presenta la candidatura.-

Som un grup de persones a títol personal, convençudes que la Causa Cooppel és una causa que es mereix el suport per a la millora de l’educació del nostre país, en el suport moral al professorat i el suport formatiu a les famílies.

Les persones presentants estan formades per personal voluntari en Càritas, tècnics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Via Augusta) i persones que em comprovat que el Cooppel és una eina útil per a compartir persones i els nostres projectes. A la fi de aprendre millor, més fàcil, dura més i junts és més just els coneixements, les habilitats i les competències bàsiques transversals i específiques dels temes i de les fonts que el personal jugador.

05.- Pàgina web.- www.cooppel.org

Consulta a la dreta la llista vertical de favorits:

04.- Referències de la candidatura Causa Cooppel.-

4.1.- Aprendre més amb el mateix esforç, Aprendre dura més i més junts és més fàcil  amb el Cooppel.  Amb el Cooppel tot és més.

Aprendre sol/a, amb ajuda o en cooperació és més just, competent i més divertit

4.2.- La Causa Cooppel és la campanya per al foment creatiu de Cooppel Clubs de persones
4.3.- On hi ha tres persones i una com a mínim és major d’edat es pot constituir en Cooppel.Club i federar-se. Així tenim Cooppel Clubs de recursos culturals, d’entitats, de famílies i d’escoles/instituts
4.4.- El proper curs Cooppel 2014-15 tindrem quatre classes de clubs Cooppel:  Clubs A ( Aula d’escola i/o d’institut), clubs E  d’ Entitats , clubs F de Famílies i Clubs R o de Recursos adherits a la federació catalana Cooppel: La Cooppel Federal
4.5.- Adhesions a la Causa Cooppel: Tots els recursos culturals que ho desitgin com museus, espais naturals, rutes culturals, sales d’exposicions i biblioteques públiques poden ser punts informatius “Cooppel.Info”, espais per a sessions de demostracions “Cooppel demostra” i “Cooppels Clubs R”.

4.5.1.- Amb els valors de fomentar la iniciativa de la Causa Cooppel a favor de la cooperació en els aprenentatges autònoms per la justícia i per la pau, amb pressupost Zero euros i sense feina extra pel personal responsable del recurs. Sols es necessita:

 • 1.- Els distintius Cooppel.Info i “Cooppel.R.Club” exposats en llocs d’atenció al públic.
 • 2.- Simplement el recurs es podrà visitar per equips Cooppel siguin de família, colles, associacions o escoles/instituts.  El personal visitant es fabrica els materials per jugar al Cooppel i per a dur a terme jugades, partides i/o partits. Un equip està format per un màxim de tres o quatre jugadors. A excepte els clubs Cooppel familiars que poden ser tants membres com persones formen la mateixa família.
 • 3.- Al final de curs hi haurà un Cooppel P@RC local, consistent per un costat en una revista de jugades i partides en una trobada convocada prèviament amb data, hora i lloc amb el suficient temps i per l’altra una mostra de produccions cooperatives de processos d’aprenentatges que tenen per tema el del recurs corresponent.
 • 4.- L’associació Ceradai es compromet a fer difusió arreu dels punts informatius de la ciutat com de fora de l’existència i de l’oferta d’activitats del Cooppel R Club i fer constar en els informes candidats a premis aquest pla com les activitats en aquest sentit dutes a terme.
 • 5.- La seu provisional de la Federació de Cooppel de Clubs està a l’Ateneu de Tarragona. Aquí hi han federats els clubs familiars, de colles, associacions, recursos (museus, biblioteques, etc) i d’escoles/instituts.
 • 6.- L’associació Ceradai és l’associació coordinadora, administrativa i gestora de la Federació, a més és promotora, protectora i permissiva del Cooppel amb cursos de formació al professorat, suport formatiu a les famílies, de personal bastida als jocs Cooppel (arbitratge, monitoratge, reconciliació, mediació, professorat, assessorament psicopedagògic, psicològic i social, etc.). Acull estudiants universitaris de pràctiques i a iniciatives juvenils de recerca com aprenentatge servei.
 • 7.- El projecte global és Món Just i en Pau. En subprojectes de nacions, comarques, ciutats, barris i pobles educadors.

 

4.5.2.-  Recursos culturals que estan ja adherits a la Causa Cooppel són de moment:- 

 1. – Ateneu de Tarragona (seu social de la Federació Cooppel). Projecte rock Jordi Català i grup Paper de Tornassol
 2. – Programa “Veus Cooppel” de ràdio sant Pere i sant Pau
 3. – Programa “Cooppel Voces educativas” de radio Zoé de Madrid
 4. – Biblioteca municipal i comarcal “Salvador Estrem i Fa” de Falset.
 5. – Ruta artística i cultural Modest Gené de Reus, del Camp de Tarragona i del Priorat. Enguany, 2014, centenari del seu naixement.
 6. – Cooperis. Iniciatives culturals per a la salut de Mora la Nova i la Ribera d’Ebre.
 7. – El TAST Social coordinat per la Federació Catalana de Voluntariat Social.
 8. – Càritas de Cambrils. Espais cedits a Càritas de Sant Pere
 9. – Espai Baronia i Natura de Cabacés. Descobrir el context històric dins de l’entorn naural al peu de l’espai natural serra de Montsant. XXX anys de la mort del professor Sr. Montagud, creador del museu Eco de “El Greco” de Cabacés, avui museu municipal.
 10. –  Programa “Priorem priorat” de ràdio Falset.-
 11. – Museu “El Port” de Tarragona i Centre d’Estudis Marítims (CEMA).-
 12. – Channel  TV  local de Mora la Nova i el futur programa de la tardor  “La Causa Cooppel.clubs”

03.- Motiu de la candidatura.-

La causa Cooppel precisa el suport de la societat

3.1.- El Cooppel neix a partir del +3B (denominació anterior al Cooppel) que significa els valors: d’ensenyar i aprendre, ètics, estètics, econòmics i ecològics en un mateix artefacte:

 • +3    Ser mestres uns dels altres, s’aprèn el doble
 • 3B   Bo, bonic i barato. Què més bo que la cooperació, la dinàmica de rols i el diàleg interactiu. Què més bonic que ho fabriqui els propis materials del Cooppel. Que més barato que reutilitzar els materials de jocs existents de taula i de tauler com reciclar materials com xapes, taps, botons, etc. Per a construir els nous jocs Cooppel de taula i de tauler.
 • És més fàcil, dura més i més just, aprendre junts amb el Cooppel. Sempre amb el mateix esforç.

3.2.- El Cooppel es pot aplicar:

 1. En el voluntariat per la llengua. Els diàlegs i el suport visual faciliten molt més l’aprenentatge. L’inventor ho va aplicar en tres cursos escolars.
 2. En els centres educatius d’educació infantil, primària, ESO i postobligatòria.
 3. En els recursos culturals com museus, sales d’exposicions, espais naturals, etc.
 4. En els estudis universitaris. Hem tingut experiències a les aules de Lletres, Pedagogia i Màster de Formació del Professorat de la Universitat Rovira i Virgili. A més és un bon objecte de recerca i de pràcticum.
 5. En formació permanent del professorat. A més el Cooppel ha estat el projecte final del curs sobre aprenentatges basat en projectes, organitzat pel MEC  (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), dut a terme amb la cooperació de tres professionals de l’ensenyament:  http://blocs.xtec.cat/abpc.
 6. En generar criteris d’experiències riques d’aprenentatge i en la selecció de continguts i activitats envers l’adquisició de competències bàsiques dins del Cooppel.
 • Per exemple un/a alumne/a en les tasques dins del projecte Cooppel com visitar un museu o en les tasques escolars a casa no entén una tasca o té dificultats en entendre-la, si aquesta tasca, contingut no s’assoleix per mitjà del Cooppel cal eliminar-la del compendi de jocs ja que no està prou madur o és d’un nivell superior a la seva zona ZDP potencial d’aprenentatge. I no es pot demanar dins de l’equip
 • Per exemple un/a alumne/a no entén una competència, una tasca o un contingut en l’aula, si després de fer les apostes d’ajuda als demés segueix amb les dificultats, aquest objecte d’aprenentatge no pot entrar dins del compendi ni es pot demanar en l’avaluació. Ja que tot alumne/a té dret a ser avaluat per allò que pot aprendre en la garantia que el seu esforç posat no se li exigeixi per sobre les seves possibilitats. Tot alumne/a a partir del seu esforç té que tenir garantitzat l’èxit i no pot ser avaluat per allò que no pot entendre, considerant-lo com una adapatació curricular.
 • Amb el Cooppel es visiona el que l’alumnat és capaç d’aprendre sol/a, amb ajuda i/o en cooperació. Així davant de les dificultats de diverses matèries es poden elaborar materials de taula i taulers al voltant de fraccions, orientació en coordenades, identificació de la síl·laba tònica, etc. Tenim fulletons que expliquen situacions concretes i es poden demanar de forma gratuïta a: federacio@cooppel.org

7.- En les associacions i en especial en el context d’AMPA en el suport formatiu a les          famílies, sobre tot en el repte de els tasques escolars per casa com a diversió                     cooperativa en família. En aquest sentit per exemple sols en aquest curs 2013-14                hem participat en els premis Ateneus  2013 i en els premis de Federico Mayor                    Zaragoza 2014, com podem veure a sota.

 

3.3.- L’inventor i el primer promotor ha estat víctima d’una malaltia i creiem que la candidatura és un símbol de reconeixement i un regal, a més així impulsem  la Causa Cooppel, la seva consolidació  i la seva expansió.

02.- Descripció de la candidatura.-

La present candidatura consisteix en:

– En donar suport a la Causa Cooppel a nivell local com mundial.

– En reivindicar que el Cooppel com a única alternativa cultural i esportiva d’exhibició del fruit de l’aprenentatge autònom: aprendre sol/a, amb ajuda i en cooperació. Sigui objecte d’atenció social i afició col.lectiva com el fútbol o altres atencions expectaculars.

– En reconèixer a l’impulsor de la Causa i inventor del Cooppel la seva trajectòria d’iniciatives de més de 30 anys. Enguany compleix els 25 anys d’inici dels programes de ràdio i d’actes culturals públics dins dels 25 anys d’agenda pública de l’associació Ceradai

– En fomentar en el Territori com una llavor la cohesió i la consistència social de la Federació Cooppel, així com la Xarxa de Persones, Entitats i Recursos cooperants i beneficiats

– Donar una empenta a la sensibilitat com a ciutadans i ciutadanes locals i mundials.

En el cas de guanyar el premi es donarà un impuls a la Causa  molt important, en la publicació: El Cooppel en el territori Reus, El Camp de Tarragona, El Priorat i La Ribera d’Ebre (RECTEPRE) obert al món, on s’explicarà els orígens, la causa, els impactes socials i el full de ruta de futur s’escriurà en tres idiomes: català, espanyol i anglès. Es farà difusió del Premi Memorial per la Pau com a guanyadors en totes les publicacions i referències en el territori.