PROJECTE “ELS COTXES”

TÍTOL: ELS COTXES     CURS: P-5      PERÍODE: PRIMER TRIMESTRE
JUSTIFICACIÓ: comencem un nou curs i necessitem trobar un nom per la nostra classe. Cada alumne decideix quin és el nom que més li agradaria i ho sotmetem a votació. El nom escollit és el dels cotxes i a partir d’aquest tema, proposarem activitats perquè els alumnes els coneguin millor.
CONTINGUTS:

·      Característiques físiques dels cotxes.

·      Diferents usos dels cotxes.

·      Cançó “El meu cotxe”.

·      Identificació de les senyals de trànsit.

·      Educació viària.

·      Ús de l’escriptura com a eina de comunicació.

·      Participació en les converses.

·      Ús de les tècniques plàstiques com a mitjà de representació.

·      Ús dels recursos TAC per adquirir nous coneixements.

·      Compromís de participació en les activitats en parella o grupals.

 

ACTIVITATS:

Com és un cotxe?

·      Dibuixem un cotxe amb l’app “Kids Paint”.

·      Preguntem als nens i nenes de 5è amb el “Hangout”.

·      Fem puzzles amb el “Jigsaw”.

 

Educació viària:

·      Conduim un cotxe amb l’app “Code Karts”.

·      Fotografiem les senyals de trànsit que hi ha al voltant de l’escola.

·      Juguem amb les siluetes davant del projector de llum.

·      Planifiquem el trajecte de la visita a la Comissaria dels Mossos amb el “Google Maps”.

 

Llenguatge verbal:

·      Escrivim les parts del cotxe a la PDI.

·      Gravem la cançó “El meu cotxe” amb l’app “Soundcloud.”.

·      Gravem els infants amb video mentre expliquen que han après.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

·      Coneix les parts d’un cotxe..

·      Coneix els diferents usos dels cotxes.

·      Coneix les nocions bàsiques d’educació viària.

·      Fa un bon us de les TAC.

·      Comparteix els nous coneixements amb els altres.

·      Utilitza diferents formes de representació gràfica.