ACTIVITATS DE LLENGUATGE VERBAL

TÍTOL: Escrivim les parts del cotxe a la PDI.
NIVELL: P-5
ESPAI/MATERIALS/DURADA:

Es farà a l’aula, amb el grup sencer, en gups de 4/5 infants. Necessitaré l’ordinador d’aula amb l’Openboard instal·lat i la PDI. Tindrà una durada d’1 hora.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Dividiré la classe en petits grups de 4/5 infants, cadascun dels grups farà una activitat com la presentada.

La resta d’infants estaran veient el procès a la PDI i al final de l’activitat podran intervenir fent les seves valoracions.

Iniciaré l’activitat oferint als infants que dibuixin un cotxe, a partir d’aquí, els guiaré proposant les següents tasques:

–       que el decorin al seu gust

–       que escriguin el seu nom

–       que escriguin les seves parts

–       que busquin “el lloc on estaria”, (pàrquing, carrer, circuit,…)

Els mateixos membres del grup han d’escollir qui d’ells s’encarregarà de realitzar els diferents apartats, segons les seves habilitats.

Abans d’acabar l’activitat, demanaré a algun dels nens /es del grup que expliqui què han fet, si han tingut alguna dificultat, què han après, una autoavaluació davant la resta del seus companys.

Exemple:

TÍTOL: Gravem la cançó “El meu cotxe” amb l’app “Soundcloud”.
NIVELL: P-5
ESPAI/MATERIALS/DURADA:

Es farà a l’aula, amb el grup de desdoblament. Necessitaré una tauleta amb l’app “Soundcloud”. Tindrà una durada dues sessions de 45 min.

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT:

Prèviament, amb la mestra de música els infants han estat aprenent la cançó “El meu cotxe”. Els proposaré que podem gravar la cançó amb la tauleta. Faré servir l’app “Soundcloud”. Per a fer-ho, farem un assaig on donaré consells de   com han de cantar, tenint en compte l’entonació, el to de veu, la pronunciació,…. Després els aniré gravant individualment.

En una sessió posterior, ens escoltarem a l’aula i hauran d’endevinar qui canta.

Aquestes gravacions les penjaré al bloc del cicle perquè les famílies les puguin escoltar.

Exemple amb tot el grup:

 

 

TÍTOL: Gravem els infants amb video mentre expliquen el que han après.
NIVELL: P-5
ESPAI/MATERIALS/DURADA:

Es farà a l’aula, amb el grup sencer. Necessitaré una càmera de fotos, l’ordinador de l’aula i la PDI. Tindrà una durada de 45min.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

Per acabar el projecte, en la darrera sessió gravaré en video les respostes que els infants facin sobre la pregunta “Què sabem dels cotxes?”. Una vegada hagin contestat, connectaré la càmera a l’ordinador d’aula i els alumnes es podran veure a la PDI fent les seves aportacions. Més endavant, editaré el video per penjar-lo al bloc del cicle i el puguin veure les famílies.

Aquesta activitat servirà per a prendre notes per l’avaluació final del projecte.