El quinzet

El quinzet és un  projecte  que consisteix en una  metodologia del tractament del càlcul global a partir de la proposta sistemàtica de sèries de col·leccions de cinc problemes de càlcul mental, que
l’educador/a proposa a la classe cada setmana.