Fitxa Minuts Lumière

Hem pensat que seria interessant que els grupets dels Minuts, demà, aprofitant la localització, també féssiu un petit text sobre el seu minut. Com a una fitxa.

D’aquesta manera, la podeu penjar al blog del projecte fotogràfic i podem fer un seguiment d’allò que filmarem.

Per descomptat que també els servirà d’eina de reflexió. Crec que seria idoni que fet el Minut, anotéssiu qualque cosa sobre si s’han acomplert o no les seves expectatives. Tant la fitxa d’inici, com les notes finals, com el propi Minut, es pot, després, penjar al blog
general..

1. Descriu allò que et proposes amb aquest Minut: per què en aquest lloc? amb quina intenció d’enquadrament? quin resultat plàstic? quines dinàmiques de moviment desitges que es produeixin? etc.

2. Creus que és de l’estil dels minuts Lumière analitzats a classe? Va més enllà? És una còpia? Aporta res nou? Compara-ho.

3. Si li haguessis de posar un títol al teu Minut, quin seria?

4.- En quin lloc filmareu. (Sortida del metro, arribada del tren…)

5. Quin horari seria el més adient ? Per la llum, quantitat de gent, sortida d’escoles, horari de trens i metros …..etc. ( De 13h. a 17h .)

6. Foto del lloc.

Deixa una resposta