COMENTARI D’EXTRETS

El dijous d ela setmana passada vam fer com una espècie de prova escrita on cada alumne havia de comentar tres extrets. En cada un se’ls demanaven coses específiques, la majoria relatives al punt de vista. els extrets van ser:

Vertigo, d’A. Hitchcock
(Quan ell segueix a ella pel carrer fins a l’hotel)
Es demanava que s’expliqués quins eren els plans que dominaven en l’escena i com es combinaven. S’havien de definir els moviments de càmera emprats. També s’havia d’explicar quin era el punt de vista dominant i com s’aconseguia construir-lo.

Stromboli, de R. Rossellini
El comentari havia d’incloure una explicació sobre què passava amb el punt de vista en el moment que els personatges estan a l’aigua mirant el pop. Desp´res s’havia d’explicar com s’aconseguia generar una nova sensació amb un canvi radical de punt de vista.

Lost in Translation, S. Coppola
Calia primer explicar què pensàvem de la protagonista i com crèiem que es sentia. Després havíem d’argumentar com la directora creava aquestes sensacions: amb el punt de vista, amb els tipus d’enquadraments, amb la profunditat de camp, amb l’escala…

Deixa una resposta