Rodar un pla

Després de la introducció a l’equip de càmera i so, organitzats en petits grups, els participants filmen els seus primers plans. Ja podeu veure els plans rodats a l’Escola Cervantes i l’Escola de Bordils, on alguns dels alumnes han explicat en el Bloc de l’Escola Bordils en què ha consistit i que ha significat rodar un pla.

A l’Escola Cervantes expliquen detalladament les tries tècniques i expressives que es posen en joc al fer un pla. A l’Institut Castellet, el comentari del rodatge permet seguir tots els passos que implica fer un pla, així com els càrrecs dels integrants de l’equip. A l’Institut Domènech i Montaner es pot seguir el treball de visionat previ i el procés de rodatge.

Cinema en Curs. Escola Espronceda. Materials: càmera i so cinemaencurs_institutdomenechimontaner_pla2 cinemaencurs_institutdomenecimontaner_pla1
Preparant el primer pla a l'Escola Cervantes Rodant un pla a Castellet Rodant el primer pla a Bordils

Deixa una resposta