CMNSC

 ARA ESTEM TREBALLANT…..

 

30/05/11 PER A L’EXAMEN:
per ampliar el tema de la nutrició:
PREGUNTES CLAU:

1- Com es relaciona cadascun dels aparells treballats amb la funció de nutrició

2- Per què creus que resulta tant important l’epiglotis per a la supervivència de l’espècie humana? Per què sense l’epiglotis no podríem viure ni respirar

3- Dibuixa l’òrgan de l’aparell digestiu . A continuació ,marca el procés de digestió. Pinta cada etapa de la digestió d’un color diferent.

4- Per què és millor respirar pel nas que per la boca?

5- Per què són tan importants els alvèols pulmonars?

6- Per què la paret esquerra del cor fa 0,5cm de gruix i la de l’esquerra 1cm. Sabries explicar el perquè d’aquesta diferència?

7- Quines cèllules sanguínies creus que són les responsables del color de la sang?

8- Explica com i en quin punt es relaciona la circulació amb la resta d’aparells que intervenen en la funció de nutrició.

9- Per què és important beure aigua?

10- Per què quan suem molt tenim set?

11- Per què els nadons porten bolquers?

Exemple de presentació digital:
26/04/11  LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

L’ARTICLE CIENTÍFIC 

 

La prestigiosa revista “Science” ens ha demanat que confeccionem un article científic sobre “LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ”.

 

Per tal de treballar amb el màxim rigor científic, farem grups d’investigació ( sis grups de quatre membres determinants per les mestres). A cada membre li serà assignat un tema d’estudi: aparell digestiu, respiratori, circulatori o urinari.

 

Cada membre s’haurà de reunir amb un grup d’experts per tal de treballar a fons l’aparell que li ha tocat investigar. Els grups d’experts, doncs, estaran formats per sis membres, un de cada grup d’investigació, i tractaran només un aparell.

Per portar a terme la seva recerca, els experts hauran de seguir les indicacions d’un dossier, construir una maqueta de l’aparell estudiat i realitzar una presentació digital, amb el guió corresponent, per tal d’explicar a la resta dels grups d’experts els seus descobriments.

 

En acabar la feina amb el grups d’experts, cada membre del grup d’investigació haurà d’aplicar els descobriments dels experts per redactar, entre tots, el seu article científic.

 

Tant per al reportatge com per a la presentació podeu utilitzar els editors de textos i de presentacions habituals a classe.

 

 

COM TREBALLAR…

1. Fes servir la graella de temporització que et facilitem per organitzar les activitats i aprofitar al màxim el temps. Posa especial atenció a les dates límits de les diferents tasques que us demanem. No hi haurà pròrrogues.

2. Treballarem a la classe, a la biblioteca i a l’aula d’informàtica.

3. Abans de començar a treballar en grup realitzaràs individualment la graella d’organització de la feina (els apartats de planificació).  

4. La resta de les sessions treballaràs en grup per redactar, amb els teus companys/es de grup, l’article científic, la maqueta de l’aparell que us toqui treballar, la presentació digital i el guió de l’exposició oral.

5. En finalitzar la unitat hauràs d’haver realitzat:

5.1. Individualment: els apartats de la graella d’organització, el teu dossier com a expert i investigador, una pauta de coavaluació per les exposicions dels teus companys i companyes i una rúbrica d’autoavalució.  No oblideu afegir als vostres dossiers portada, índex, introducció, conclusió, bibliografia/webgrafia i contraportada.

5.2. Al grup d’experts, hauràs d’haver realitzat una maqueta de l’aparell que us ha tocat treballar, una presentació digital i un guió per a l’exposició oral.

5.3. Al grup d’investigació, un article científic per presentar a la revista “Science”. L’article pot estar acompanyat d’imatges o murals.

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

El vostre article serà seleccionat per a la revista “Science” si heu:

  • – Relacionat l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.
  • – Identificat els principals òrgans del cos humà i les funcions que fan tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut.
  • – Treballat en grup, escoltant i valorant les opinons de tots els membres, esforçant-vos per arribar a un consens satisfactori per a tothom en els moments de desacord.
  • – Heu seguit les instruccions durant tota la resolució dels treballs, tant d’investigació com d’experts.
  • – Heu emprat un vocabulari adient al tema tractat i a cada situació en concret.
  • – El treball és presentat d’una manera ordenada, clara i organitzada que és fàcil d’entendre. Té totes les parts acordades i en ordre.

 

 

 

 07/04/11  LA INDUSTRIALITZACIÓ
Visita a la Colònia Sedó
 
 07042011102 07042011096 07042011100 07042011099 07042011101 07042011097

One thought on “CMNSC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *