MATEMÀTIQUES

ARA ESTEM TREBALLANT…

06/06/11 Repassem…

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/eurobin/jclic/eurobin.jclic.zip&lang=ca&title=Eurobingo

 

31/05/11 Escales

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/escala/index.htm#

26/04/11  “AMB MESURA”

1. Anomenar les unitats de longitud, capacitat, massa i superfície, i en coneix les abreviatures.

2. Fer transformacions d’unes unitats en les altres.

3. Indicar en quina unitat expressaria una mesura determinada.

4. Resoldre problemes de canvi d’unitat.

5. Anomenar les unitats agràries i n’aplica les equivalències amb el m2, el dam2 i el hm2.

6. Interpretar gràfics de sectors.

7. Conèixer les unitats de mesura d’angles i temps, i les equivalències.

8. Mesurar l’amplitud d’un angle i en traça un d’una amplitud donada. Calcula gràficament i numèricament la suma i la resta d’angles.

9. Reconèixer angles complementaris, suplementaris i més grans de 180°.

 

29/03/11 ELS DECIMALS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

·         Conèixer les unitats decimals fins a la deumil·lèsima.

·         Llegir i escriure nombres decimals que tinguin fins a quatres xifres decimals.     

·         Descompondre nombres decimals en ordres d’unitats.        

·         Transformar nombres decimals en fraccions decimals, i a la inversa.       

·         Comparar i ordenar nombres decimals.          

·         Sumar, restar nombres decimals.      

·         Multiplicar nombres decimals.   

·         Resoldre divisions en què el dividend sigui un nombre decimal i el divisor un natural.    

·         Resoldre divisions en què el dividend sigui un nombre natural i el divisor un  decimal.   

·         Resoldre divisions en què tant dividend com divisor són decimals.

·         Trobar l’expressió decimal d’una fracció i viceversa. 

·         Resoldre problemes en què s’opera amb nombres decimals.         

·         Aproximar un nombre decimal a l’ordre d’unitat que es vol. 

·         Resoldre un problema començant pel final.    

·         Calcular mentalment la resta d’un nombre menys un altres que és proper a una centena.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *