Oferta formativa

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GES)

Aquesta oferta formativa consisteix en un programa pensat perquè les persones majors de 18 anys i que tinguin el nivell inicial necessari per seguir els mòduls corresponents, puguin obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

Aquests estudis es divideixen en 2 nivells, organitzats per mòduls de 35h cadascun. Les classes són de dilluns a dijous, 4.5h diàries per als grups de la tarda (de 16.30 a 21.00 h.) i de dilluns a divendres per als del matí (de 9.30 a 14.00 h.).

 L’horari del curs 2021-2022:

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

TUTORIA

AULA

Graduat en Educació Secundària (GES)

1r matí

Dilluns (11:00-14:00)

De dimarts a dijous

(9:30-14:00)

divendres (9:30 a 11:00)

Tutora: Montse Pujol

1

1r tarda

De dilluns a dijous (16:00-20:30)

Tutor: Jaume

1

2n matí

Dilluns (11:00-14:00)

De dimarts a dijous

(9:30-14:00)

divendres (9:30 a 11:00)

Tutor: Àlex

2

2n tarda

De dilluns a dijous (16:00-20:30)

Tutora: Montse O

2

Proves d’Accés per a Cicles formatius de Grau Superior

La durada aproximada de la formació d’aquest curs de preparació és:

 • De la part comuna: 300 hores.
 • De cada matèria de la part específica: 99 hores.

El curs 2021-2022 tenim un grup autoritzat (a la tarda), no obstant això es poden cursar les matèries comunes en els horaris següents :

 • Matí: de dilluns a dijous de 9.30 a 12.30 h.
 • Tarda: de dilluns a dijous de 18 a 21 h.

Les matèries específiques del centre són Biologia i Geografia:

 • dimarts i dijous de 10 a 11.
 • dilluns i dimecres de 16.30 a 17.30.

Teniu la informació accessible a:

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

TUTORIA

DOCENTS

AULA

Prova d’Accés a Cicles Formatius de GRAU SUPERIOR

Comunes matí

dilluns i dimecres (10:00-12:15)

dimarts i dijous (11:00-13:45)

Tutor: Quique

B

Específiques:

Biologia

Geografia

dimarts i dijous (10:00-11:00)

Carlos/Jaume

A/B

Comunes tarda

dilluns i dimecres (17:30-20:15)

dimarts i dijous (16:30-18:45)

Tutor: Quique

B

Específiques:

Biologia

Geografia

dilluns i dimecres (16:30-17:30)

Carlos/Jaume

A/B

 

Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys

Adreçada a totes aquelles persones majors de 25 anys que vulguin fer estudis universitaris i que no hagin superat la selectivitat.

Preparació de les matèries comunes (Comentari de Text, Castellà, Català i Llengua estrangera -Anglès).

Les matèries específiques són les mateixes que als grups d’accés a Grau Superior, a més de Matemàtiques:

 • dimarts i dijous de 12:30 a 13:45
 • dilluns i dimecres de 19:00 a 20:15

El curs 2021-2022 tenim un grup autoritzat (al matí), no obstant això es poden cursar les matèries en els següents horaris:

 • Matí: de dilluns a dijous de 9.30 a 12.30 h.
 • Tarda: de dilluns a dijous de 18 a 21 h.

Més informació a la web del Departament sobre les Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, per a més grans de 45 anys i les de més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència.

En aquest enllaç podeu consultar els graus (tots els que s’estudien a les universitats catalanes) que es poden cursar dins de cadascuna de les branques de coneixement.

ENSENYAMENT

GRUP

HOARARI

TUTORIA / DOCENTS

AULA

Prova d’Accés a  UNIVERSITAT > 25 i 45 anys

Comunes matí

dilluns i dimecres (10:00-12:15)

dimarts i dijous (11:00-12:15)

Tutor: Quique

B

Específiques matí: Biologia/Geografia

Matemàtiques

dimarts i dijous (10:00-11:00)

dimarts i dijous (12:30-13:45)

Carlos/Jaume

Carlos

A/B

A

Comunes tarda

dilluns i dimecres (17:30-18:45)

dimarts i dijous (16:30-18:45)

Tutor: Quique

B

Específiques tarda: Biologia/Geografia

Matemàtiques

dilluns i dimecres (16:30-17:30)

dilluns i dimecres  (19:00-20:15)

Carlos/Jaume

Carlos

A/B

A

Anglès

D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), oferim aquests nivells:

 • Nivell 1 (A1): s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua anglesa i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes.
 • Nivell 2 (A2.1): s’adreça a persones amb un coneixement bàsic de les estructures i del vocabulari de l’anglès i que poden utilitzar aquesta llengua en situacions comunicatives primeres.
 • Nivell 3 (A2.2): s’adreça a persones que poden comunicar-se i expressar-se en anglès amb bastanta correcció i fluïdesa en les situacions comunicatives de la vida quotidiana.

Els horaris del curs 2021-2022 són:

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

DOCENT

 AULA

ANGLÈS

1A

dilluns i dimecres (11:00-12:30)

Montse Pujol

A

1B

dilluns i dimecres (16:00-17:30)

Aïda

Biblio

2A

dilluns i dimecres (9:00-11:00)

Montse Pujol

A

2B

dimarts i dijous (19:00-21:00)

Montse Pujol

A

3A

dilluns i dimecres (9:00-11:00)

Aïda

Biblio

3B

dimarts i dijous (19:00-21:00)

Aïda(Raquel)

Biblio

 

Català 1

Aquest curs oferim un curs de català que correspon al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 • A1 – Nivell 1: s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

DOCENT

 AULA

CATALÀ

1

dilluns i dimecres (17:30-19:00)

Montse O.

E

Castellà 1 i 2

S’adreça a persones estrangeres que volen conèixer la  llengua castellana. Fem dos nivells que corresponen a l’A1 i l’A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Els horaris del curs 2020-21 són:

 • Castellà 1 (A1 – nivell 1): dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00 h.
 • Castellà 2 (A2 – nivell 2): dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h.

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

DOCENT

AULA

CASTELLÀ

1

(A1)

dilluns i dimecres (12:30-14:00)

Anna M.

E

2

(A2)

dimarts i dijous (12:15-14:15)

Quique

E

Informàtica

El CFA Freire, d’acord amb el currículum per a la formació digital de les persones adultes, ofereix cursos en 3 nivells graduats: Competic inicial, Competic 1 i Competic 2.

Aquests cursos van dirigits tant a persones amb desconeixement de les tecnologies de la informació com a aquelles que les utilitzen a un nivell usuari, es tracten diferents continguts o mòduls: conceptes bàsics, entorn operatiu, eines d’internet, correu electrònic, processador de textos, full de càlcul, bases de dades i presentacions d’imatges.

Així mateix el Centre és centre col·laborador ACTIC i, per tant, és seu de les proves per acreditar els diferents coneixements. Les proves que es fan al centre acostumen a fer-se divendres al matí. Cliqueu damunt la imatge per saber de què es tracta o per inscriure-vos.

 Els horaris del curs 2021-2022 són:

ENSENYAMENT

GRUP

HORARI

DOCENT

AULA

INFORMÀTICA

COMPETIC INICIAL

dilluns i dimecres (11:00-12:30)

Anna M.

INFO

COMPETIC 1B

dilluns i dimecres (19:00-20:30)

Quique

INFO

COMPETIC 2A

dilluns i dimecres (12:30-14:30)

Àlex

INFO