Documents

En aquest espai es poden consultar els següents documents de centre:

Projecte Educatiu de Centre. del qual en forma part el següent document:

Projecte Lingüístic

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) del qual en formen part:

Coordinacions

Pla d’Acollida, Tutoria i Orientació

Projecte de Convivència 21-22