Proves d’accés a Grau Superior

Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.


Continguts

Matèries de la part comuna

Llengua catalana i castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Història

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Atenció: aquestes matèries no es cursen al nostre Centre

Opcions de matèries de la part específica

Opció A Opció B Opció C Opció D
Matèries:
Dibuix tècnic
Física
Tecnologia industrial
Matèries:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Química
Matèries:
Economia de l’empresa
Geografia
Psicologia i sociologia
Segona llengua estrangera
Matèries:
Educació física i una de les matèries següents:
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Química
Famílies professionals:
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals i a la comunitat
Seguretat i medi ambient
Prevenció de riscos professionals (CFGS)
Famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Cicles d’ensenyaments esportius (*)

El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.


Vies d’accés

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Blogs de professors

Llengües

Anglès

 

back