Cicle de Formació Instrumental

https://static.pexels.com/photos/8769/pen-writing-notes-studying.jpg

Quin és l’objectiu d’aquests estudis?

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Continguts:

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

  • el primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural;
  • el segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn, i
  • el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciències socials i naturals.

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

back