Preinscripció i matrícula

MATRÍCULA


 

  • Documents :

  • DNI o Passaport (original i fotocòpia)
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n disposa
  • Llibre d’escolaritat o certificat de notes (només alumnat de Graduat en ESO)
  • Títol de Grau Mitjà (només per alumnat de proves d’accés a grau superior, si se’n disposa)
  • Llibre de Família i DNI o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia)

Un cop passat el termini oficial de preinscripció i matrícula, sempre i quan quedin places lliures, podran accedir a la matriculació les persones que ho sol·licitin prèvia entrevista o prova de nivell.