DATES DEL PROCÉS

 

 • Del 2 al 5 de juny: Reclamacions

 

 

 • 9 de juny  a les 11h: Sorteig número de desempat 33.386

 

 

 • del 26 al 29 de juny: Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original.

 

 

 • 7 de juliolPublicació de les assignacions i llista d’espera.
Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició
Alumnes preinscrits al centre
Llista d’espera
 • del 13 al 17 de juliol: Matriculació

 

93 672 47 39
????  families@escolasantjosep.org
623 17 93 47

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉS SOL·LICITUD TELEMÀTICA

 

 

ACCÉS CITA PRÈVIA

OFERTA INICIALS DE PLACES 

 

DESCARREGAR DOCUMENT SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

 

CRITERIS GENERALS I DATES PREVISTES

 

COM ENVIAR LA PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ?

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

MÉS INFORMACIÓ

 

DÍPTIC PORTES OBERTES

 

PRESENTACIÓ PORTES OBERTES

 

 

UN DIA A P3 A L’ESCOLA

 

 

LIPDUB ESCOLA SANT JOSEP

“CONEIX L’ESCOLA”

 

Informació i documentació pròpia del centre

 

Projectes del centre

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PREINSCRIPCIÓ

 

 • Sol·licitud de Preinscripció

 

 • Llibre de família.

 

 • DNI dels pares (amb l’adreça correcta o certificat o volant municipal de convivència) i de l’alumne/a si en té.

 

 • TSI (Tarjeta Sanitària Individual)

 

Documentació requerida als criteris de baremació:

 

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

 

 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball : *només una opció*

 

-> Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

DNI dels pares (amb l’adreça correcta o certificat o volant municipal de convivència)

 

-> Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Còpia contracte laboral o certificat emès per l’empresa.

 

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació acreditativa de la prestació econòmica de la renta garantida de ciutadania.

 

 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat.

 

 • COMPLEMENTARIS

-> Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Títol família nombrosa o monoparental.