L’escola canta

Aquí teniu els diferents videos de la cantada que tenien previst fer al carrer i no va poder ser. Penseu que hi estaven previstes dues cercaviles, per aquest motiu es repeteixen les cançons i estava pensat com a espectacle de carrer amb un espai més gran.

3rA i 1rB                                        4tA i P4A                             5èA i P3A

3rB i 2nA                                       4tB i P4B                             5èB i P3B

3rC i 2nB                                       4tC i 1rA                              P5A i 6è

P5B i 6è

La música dóna ànima a l’univers, ales a la ment, vols a la imaginació, consol a la tristesa i alegria a totes les coses” (Plató).

… per tant ens hem fet músics de carrer.  (music de carrer.mov)

 

 

Informacions curs 2016-17

Benvolgudes famílies:

Un curs més us lliurem aquesta circular informativa perquè tingueu a mà totes aquelles informacions d’utilitat general i les autoritzacions sobre sortides, que heu de tornar degudament signades.

Volem continuar en la línia d’escola participativa, un lloc de trobada d’adults i infants on mestres, famílies i infants col·laborin.

Volem aprofitar per comentar-vos que l’ús de determinats grups de whatsapps afavoreixen tot un seguit de comentaris, moltes vegades no contrastats que fan malbé la relació de confiança entre l’escola i les famílies. Sabeu que per qualsevol informació o comentari podeu adreçar-vos al tutor o tutora del vostre fill o filla. Així mateix moltes criatures fan ús d’aquestes tecnologies o xarxes socials, tot i que encara no tenen l’edat legal per fer-les servir, ni la maduresa emocional per gestionar-les.

Recordeu que al llarg del curs farem un simulacre d’evacuació del centre, tal com marca la normativa i tal com hem fet els darrers cursos. Per tal que sigui efectiu es realitzarà sense avisar prèviament.

És molt important, que si cal actualitzar algunes de les dades d’alumnes (adreces, telèfons, informacions sobre salut, modificacions familiars d’interès…) ens ho feu saber.

També és important que si els vostres fills o filles tenen alguna malaltia física o respiratòria crònica que dificulta o suposa un risc per a la realització d’exercici físic ho parleu amb el professorat d’educació física i aporteu els informes mèdics necessaris.

Us demanem per facilitar la seguretat del centre que us abstingueu d’entrar a l’escola fora d’hores. Si voleu qualsevol cosa adreceu-vos a consergeria.

Conjuntament amb l’AMPA volem fer servir un sistema de comunicació amb les famílies més àgil i econòmic evitant l’excés de circulars que es produeix en determinades èpoques del curs que moltes vegades fan que sigui un gest heroic el llegir tantes i tantes pàgines com s’arriben a acumular. Properament ens posarem en contacte amb vosaltres per ampliar aquesta informació. Si us voleu donar de baixa del servei només ho heu de comunicar per correu electrònic a l’escola o a l’AMPA

Plantilla de Professorat:

http://xtec.cat/ceipsantcliment/quisom.htm

Calendari escolar

http://xtec.cat/ceipsantcliment/informac.htm

Hi ha el servei d’acollida organitzat per l’AMPA des de les 8h del matí.

Us recordem que l’alumnat que arribi després de l’inici de les classes, haurà de justificar el seu retard. Igualment us recordem que si voleu que el vostre fill o filla surti abans de l’escola, no podrà fer-ho si no veniu a recollir-lo. Excepcionalment l’alumnat del cicle superior podrà sortir sempre que hi hagi una autorització signada pel pare o la mare i el seu tutor o tutora no consideri que hi ha una situació de risc.

Igualment si voleu que algun altre fill o filla menor d’edat es faci càrrec del germà o germana d’educació infantil o cicle inicial a l’hora de la sortida, haureu de signar l’autorització de l’annex. Us aconsellem feu una autorització preventiva abans de trobar-vos amb la necessitat perquè si no tenim l’autorització no lliurarem el vostre fill o filla i seguirem el protocol establert per aquests casos.

 Reunions de principi de curs:

 • P3:                   13 d’octubre a les 17 hores
 • P4:                   6 d’octubre a les 17 hores
 • P5:                   4 d’octubre a les 17 hores
 • 1r i 2n:             28 de setembre a les 17 hores
 • 3r i 4t.:             27 de setembre a les 17 hores
 • 5è i 6è:             29 d’setembre a les 17 hores
 • Menjador:         15 de setembre a les 17 hores

Pel bon funcionament de les reunions us preguem que no porteu els vostres fills i filles, ja que no podran ser atesos. En tot cas hi haurà servei de guarderia pagat per l’AMPA. Els nens i les nenes no podran entrar a la reunió perquè aquesta sigui àgil i profitosa.

Adquisició de material escolar i activitats complementàries

Us recordem que el pagament de l’aportació de les famílies per a l’adquisició de material i per a activitats complementàries s’ha de fer al compte corrent següent:

ES78-0081-1692-32-0001007504 de Banc Sabadell-Atlántico.

La quantitat a ingressar serà 115 €. Ho podeu fer d’un sol cop de l’1 al 15 d’octubre, o bé en tres terminis de 45 €, 35 i 35 de l’1 al 15 d’octubre, de l’1 al 15 de  febrer i de l’1 al 15 d’abril. Us recordem que amb aquesta quota pagueu tot el material escolar, les sortides i activitats complementàries i els dossiers d’aquelles assignatures que no disposen de llibre.

Aquest any atès que el cicle mig té programades les colònies escolars durant el primer trimestre, les famílies dels nens i nenes que facin colònies de 3r i 4t, podran pagar la quota de material a partir del segon trimestre.

És molt important que quan feu el pagament poseu el nom del vostre fill o filla a l’apartat concepte. Us facilitem el número de l’entitat de l’escola i que us demanaran quan feu l’ingrés:

153923

Si teniu alguna dificultat per fer els pagaments en aquestes dates poseu-vos en contacte amb el tutor o la tutora dels vostres fills o filles. Aquelles famílies que no facin efectives les seves aportacions no podran gaudir del material comú ni de les activitats complementàries organitzades per l’escola.

 Us adjuntem les instruccions per fer el pagament pel caixer automàtic:

 Les trobareu a  http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/pagament per caixer.pdf

COLÒNIES

Tenim el convenciment que les colònies han de seguir formant part de la programació anual del centre. Com sabeu, la distribució de plantilles de professorat i de recursos per fer funcionar els centres fa encara més difícil cobrir unes activitats que requereixen més professorat del que és habitual a classe, com son les sortides i colònies.

Com ja sabeu les colònies són voluntàries per al professorat. Tot i això, el claustre de l’escola continua veient la conveniència de les colònies. Ara bé, el realitzar-les també ha de suposar un compromís per part de les famílies. Si minva el nombre d’alumnat que va de colònies, i augmenta significativament el nombre d’alumnat que, no anant de colònies, assisteix en aquelles dates a l’escola, ens suposa un reajustament en la distribució del professorat que va de colònies i el que es queda al centre que no permet realitzar aquestes activitats amb els recursos que disposem.

Per aquest motiu aquest curs serem molt rigorosos en els terminis donats per confirmar l’assistència a les colònies i si veiem que no hi ha una participació molt significativa, l’activitat no es realitzarà. Al consell escolar establirem ràtios mínimes de participació per nivells o cicles.

SALUT

Hi ha un problema crònic que patim principalment a les escoles com són els polls. Us recordem que heu de prendre totes les mesures necessàries per controlar que els vostres fills i filles no en tinguin.

Pel que fa a malalties infecto-contagioses ja sabeu que en cas que el vostre fill o filla estigui malalt o malalta ha de quedar-se a casa fins que s’hagi guarit completament.

En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre un medicament, heu de buscar el millor horari perquè el pugueu administrar a casa vosaltres. Si és  necessari que s’administri a l’escola, caldrà que signeu l’autorització de la família per administrar-ho i aporteu un informe mèdic on quedi reflectit quin medicament s’ha d’administrar, quina dosi i l’hora i els dies en què s’ha d’administrar. Aquest requisit és necessari per a TOT medicament. Entenem que hi ha medicaments que normalment administrem totes les famílies sense necessitat de recepta ni d’anar al metge (analgèsics, antifebrils, etc) però la normativa cada vegada és més restrictiva i ens ho impedeix. Us preguem no poseu als tutors ni a les tutores en el compromís de dir-vos que no podem fer-ho.

En el cas del “paracetamol” podeu signar una autorització genèrica per poder administrar el medicament en cas que sigui necessari.

 http://xtec.cat/ceipsantcliment/autoritzaciomedicament.PDF

 AL·LÈRGIES:

En el cas que el vostre fill o filla pateixi qualsevol al·lèrgia heu de lliurar aquest formulari omplert al centre.

 

Tipus d’al·lèrgia:

 

 

Símptomes:

 

 

Actuacions en cas de crisi: (cal un informe mèdic on estiguin detalladles aquestes actuacions)

 

 

Signatura pare o mare

 

Autorització per poder lliurar les criatures a una persona menor d’edat.

Moltes vegades no podeu venir a recollir personalment les vostres criatures d’educació infantil o cicle inicial i envieu els vostres fills o altres familiars més grans però encara menors d’edat a recollir-los.

Si voleu fer servir aquest recurs, haureu de signar aquesta autorització, si no ho feu no els hi podrem lliurar els vostres fills, i seguirem el protocol establert per l’Administració de lliurar-los a la policía local una vegada transcorregut un temps prudencial de 10 minuts.

En/Na  …………………………………………………………amb DNI núm. …………………………… pare, mare o tutor legal de ……………………………………………………………. curs …………

 

AUTORITZO LES SEGÜENTS PERSONES MENORS D’EDAT A RECOLLIR EL  MEU FILL O FILLA:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

SIGNATURA:

Setembre 2016

L’hotel dels insectes

A inicis d’aquest curs els nens i les nenes de tercer vermell van fer un canvi: canvi de cicle, canvi de grup­classe, canvi de mestra, canvi d’aula… els primers dies alguns arribaven a l’escola amb
ganes de saber, d’investigar, de saber més, d’aprendre on són els seus límits, d’aprendre dels i les altres fins i tot de fer deures! d’altres estaven més a l’espera de que algú els guiés o senzillament estaven. Preferien adoptar un rol més passiu. Cada cosa al seu temps. Respecte.

Han passat ja 8 mesos des del primer dia que els nens i les nenes de tercer vermell van arribar a Cicle Mig. Va ser a l’octubre quan ells van decidir que voldrien fer de constructors i constructores.

Paral?lelament aquest fet, volien aprendre coses sobre els insectes que habitaven en el nostre entorn. Per què no fem les dues coses? Després de moltes estones de converses enriquidores vam decidir que el projecte escolar seria la construcció d’un Hotel dels Insectes. Havien llegit que en altres entorns se’n construïen amb l’objectiu de donar un espai aquelles abelles i/o d’altres insectes per a ajudar en la seva reproducció i així poder­los observar. Aquests insectes són pol?linitzadors i van descobrir que els colors, olors, formes, de les plantes i flors els atreien d’una manera espectacular. És doncs, quan van decidir instal?lar l’Hotel dels Insectes a l’hort de l’escola.

Havien vist fotografies i es veien capaços de poder arribar a construir­ne un. Havia de ser una estructura molt pràctica pels insectes, amb diversos habitacles, cadascun amb unes característiques concretes perquè l’insecte trobés el seu hàbitat més adient. El més important és que ho farien a la seva manera. No hi havia res escrit. Patirien de zero. I els nens i les nenes eren els principals dissenyadors i arquitectes del projecte.

A la tardor, i després de moure uns quants fils (i no precisament de seda) van aconseguir un projecte de col?laboració amb el MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA. Al mes de gener van fer una visita al Jardí Botànic que és un dels espais que disposa el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Allí els van assessorar, plantejar dubtes, mostrar, i van descobrir aspectes nous que havien de tenir present en el projecte escolar. La Raquel, el Roger i el David, biòlegs de professió, els van saber transmetre coneixements fet que els va donar als nens i a les nenes unes ganes de mostrar el seu resultat a altres persones i poder explicar allò que estaven creant. I van continuar…
… fins el dia d’avui. Avui aquest projecte ha arribat al seu punt i final, o ben mirat, al seu inici. A partir d’aquestes setmanes s’acaba un curs però comença una nova etapa. Una etapa que hem iniciat plegats i serà en el curs vinent on continuarem descobrint noves històries que ens faran una mica més grans a tots i a totes. Moltes gràcies per haver participat en aquest projecte!

Aquí us mostro un petit tast de la jornada familiar que hem viscut avui. Gràcies!

https://drive.google.com/open?id=0B42DyTmAvfz1bGxrMEF2MEFxa1E

COMUNICAT A LES FAMÍLIES BEQUES MENJADOR CONSELL COMARCAL

Com cada any us informem de la convocatòria del Consell Comarcal d’ajuts de menjador escolar 2016-2017.
El termini de presentació d’instàncies romandrà obert fins al 26 de maig de 2016.
Les instàncies s’han de recollir, i presentar un cop omplertes, a la secretaria del centre (dimarts i dijous de 9 a 16:00h.).
Poden participar tots els nens i les nenes matriculats al centre que tinguin planificat utilitzar el menjador escolar el curs vinent i reuneixin els requisits necessaris pel que fa a la baremació dels criteris establerts pel Consell Comarcal.
Requisits per poder sol•licitar l’ajut individual de menjador:
 
• Presentar la sol•licitud en el model corresponent i tota la documentació acreditativa en els terminis establert a la convocatòria.
• No disposar d’un llindar de renda familiar superior segons la següent informació:
 
1.- S’atorgaran ajuts del 50% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits i la renda de la unitat familiar no superi la suma dels següents imports:
• Primer adult (sustentador/a principal): 9.767,40 (pare, mare, parella de fet,…)
• Segon adult: 3.906,00
• Altres adults que integrin la unitat familiar: 1.953,00
• Per cada nen/a de la unitat familiar 1.465,00.
 
2.- S’atorgaran ajuts del 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits i no disposin d’una renda de la unitat familiar superior al 60% de establer per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts en els apartats familiar i social.
Cal anar amb compte amb els terminis i amb la presentació de la documentació demanada per obtenir dret a l’ajut.

Colònies a Tamarit

Aquí teniu informació de les colònies del cicle mig a Tamarit i visita a la ciutat romana de Tarraco.

Penseu que les fotos no són perquè tingueu un reportatge dels vostres fills i filles. La finalitat és que veieu què bé que s’ho passen, quines activitats fan, quin temps els hi fa, quin ambient tenen,…

La quantitat de fotos penjades depèn de la cobertura de mòbil que hi hagi, del saldo de megues que disposem cada mestre o mestra, etc.

Quan tornin ja us explicaran amb més detall les seves experiències, ara gaudiu i penseu que fa pocs anys no podíeu gaudir del dia a dia de els colònies.

Casa-de-colònies-tamarit

Curs 2015-16

Benvolgudes famílies:

Un curs més us lliurem aquesta circular informativa perquè tingueu a mà totes aquelles informacions d’utilitat general i les autoritzacions sobre sortides, medicaments, perquè les torneu degudament signades.

Aquest curs ja està implantada la LOMCE a tots els nivells.

Volem continuar en la línia d’una escola participativa, un lloc de trobada d’adults i infants on mestres, famílies i infants col·laborin.

Volem aprofitar per comentar-vos que l’ús de les noves tecnologies i més concretament els grups de whatsapps afavoreixen tot un seguit de comentaris, moltes vegades no contrastats que fan malbé la relació de confiança entre l’escola i les famílies. Sabeu que per qualsevol informació o comentari podeu adreçar-vos al tutor o tutora del vostre fill o filla.

Recordeu que al llarg del curs farem un simulacre d’evacuació del centre, tal com marca la normativa i tal com hem fet els darrers cursos. Per tal que sigui efectiu es realitzarà sense avisar prèviament.

És molt important, que si cal actualitzar algunes de les dades d’alumnes (adreces, telèfons, informacions sobre salut, modificacions familiars d’interès…) ens ho feu saber.

També és important que si els vostres fills o filles tenen alguna malaltia física o respiratòria crònica que dificulta o suposa un risc per a la realització d’exercici físic ho parleu amb el professorat d’educació física i aporteu els informes mèdics necessaris.

Us demanem per facilitar la seguretat del centre que us abstingueu d’entrar a l’escola fora d’hores. Si voleu qualsevol cosa adreceu-vos a consergeria.

Conjuntament amb l’AMPA fem servir un sistema de comunicació amb les famílies més àgil i econòmic evitant l’excés de circulars que es produeix en determinades èpoques del curs que moltes vegades fan que sigui un gest heroic el llegir tantes i tantes pàgines com s’arriben a acumular. Si us voleu donar de baixa del servei només ho heu de comunicar per correu electrònic a l’escola o a l’AMPA

Us recordem que heu de retornar signats les següents autoritzacions que hi figuren en aquest dossier:

 •  Autorització Sortides.
 • Autorització Medicaments (eventualment si ha de prendre).
 • Informe d’educació física (en cas necessari segons criteri mèdic).
 • Autorització perquè una persona menor d’edat pugui recollir el nostre fill (només educació Infantil i cicle inicial).

Plantilla de Professorat:

http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/quisom.htm

Calendari escolar

http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/informac.htm

Us recordem que l’alumnat que arribi després de l’inici de les classes, haurà de justificar el seu retard. Igualment us recordem que si voleu que el vostre fill o filla surti abans de l’escola, no podrà fer-ho si no veniu a recollir-lo. Excepcionalment l’alumnat del cicle superior podrà sortir sempre que hi hagi una autorització signada pel pare o la mare i el seu tutor o tutora no consideri que hi ha una situació de risc.

Igualment si voleu que algun altre fill o filla menor d’edat es faci càrrec del germà o germana d’educació infantil o cicle inicial a l’hora de la sortida, haureu de signar l’autorització de l’annex. Us aconsellem feu una autorització preventiva abans de trobar-vos amb la necessitat perquè si no tenim l’autorització no lliurarem el vostre fill o filla i seguirem el protocol establert per aquests casos.

Reunions de principi de curs:

 • P3                    8 d’octubre a les 17 hores
 • P4                    7 d’octubre a les 17 hores
 • P5                    6 d’octubre a les 17 hores
 • 1r. i 2n.            23 de setembre a les 17 hores
 • 3r i 4t.:             30 de setembre a les 17 hores
 • 5è i 6è:             9 d’octubre a les 17 hores
 • Menjador        21 de setembre a les 17 hores

Pel bon funcionament de les reunions us preguem que no porteu els vostres fills i filles, ja que no podran ser atesos. En tot cas hi haurà servei de guarderia pagat per l’AMPA. Els nens i les nenes no podran entrar a la reunió perquè aquesta sigui àgil i profitosa.

Adquisició de material escolar i activitats complementàries

Us recordem que el pagament de l’aportació de les famílies per a l’adquisició de material i per a activitats complementàries s’ha de fer al compte corrent següent:

ES78-0081-1692-32-0001007504 de Banc Sabadell-Atlántico.

La quantitat a ingressar serà 115 €. Ho podeu fer d’un sol cop de l’1 al 15 d’octubre, o bé en tres terminis de 45 €, 35 i 35 de l’1 al 15 d’octubre, de l’1 al 15 de febrer i de l’1 al 15 d’abril. Us recordem que amb aquesta quota pagueu tot el material escolar, les sortides i activitats complementàries i els dossiers d’aquelles assignatures que no disposen de llibre.

Aquests curs s’ha incrementat la quota perquè hem inclòs l’import del llibre de lectura que estava socialitzat i que abans cobrava l’AMPA durant la venda de llibres.

Aquest any atès que el cicle mig te programades les colònies escolars durant el primer trimestre, les famílies dels nens i nenes que facin colònies de 3r i 4t, podran pagar la quota de material a partir del segon trimestre.

Es molt important que quan feu el pagament feu constar el nom del vostre fill o filla.

Si teniu alguna dificultat per fer els pagaments en aquestes dates poseu-vos en contacte amb el tutor o la tutora dels vostres fills o filles. Aquelles famílies que no facin efectives les seves aportacions no podran gaudir del material comú ni de les activitats complementàries organitzades per l’escola.

 Us adjuntem les instruccions per fer el pagament pel caixer automàtic:

http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/pagament per caixer.pdf

 COLÒNIES

Tenim el convenciment de què les colònies han de seguir formant part de la programació anual del centre. La distribució de plantilles de professorat i de recursos per fer funcionar els centres fa encara més difícil cobrir unes activitats que requereixen més professorat del que és habitual a classe, com son les sortides i colònies.

Com ja sabeu les colònies són voluntàries per al professorat. Tot i això, el claustre de l’escola continua veient la conveniència de les colònies. Ara bé, el realitzar-les també ha de suposar un compromís per part de les famílies. Si minva el nombre d’alumnat que va de colònies, i augmenta significativament el nombre d’alumnat que, no anant de colònies, assisteix en aquelles dates a l’escola, ens suposa un reajustament en la distribució del professorat que va de colònies i el que es queda al centre que no permet realitzar aquestes activitats amb els recursos de què disposem.

Per aquest motiu aquest curs serem molt rigorosos en els terminis donats per confirmar l’assistència a les colònies i si veiem que no hi ha una participació molt significativa, l’activitat no es realitzarà. Al consell escolar establirem ràtios mínimes de participació per nivells o cicles.

Les dates proposades són:

 • Educació infantil 13-15 d’abril
 • Cicle Inicial 4-6 de maig
 • Cicle mig 21-23 octubre
 • Cicle superior 6-9 de juny

SALUT

Hi ha un problema crònic que patim principalment a les escoles com són els polls. Us recordem que heu de prendre totes les mesures necessàries per controlar que els vostres fills i filles no en tinguin.

Pel que fa a malalties infecto-contagioses ja sabeu que en cas que el vostre fill o filla estigui malalt o malalta ha de quedar-se a casa fins que s’hagi guarit completament.

En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre un medicament, heu de buscar el millor horari perquè el pugueu administrar a casa vosaltres. Si fos necessari que s’administri a l’escola, caldrà que signeu l’autorització de la família per administrar-ho i aporteu un informe mèdic on quedi reflectit quin medicament s’ha d’administrar, quina dosi i l’hora i els dies en què s’ha d’administrar. Aquest requisit és necessari per a TOT medicament. Entenem que hi ha medicaments que normalment administrem totes les famílies sense necessitat de recepta ni d’anar al metge (analgèsics, antifebrils, etc) però la normativa cada vegada és més restrictiva i ens ho impedeix. Us preguem no poseu als tutors ni a les tutores en el compromís de dir-vos que no podem fer-ho.

En el cas del “paracetamol” podeu signar una autorització genèrica per poder administrar el medicament en cas que sigui necessari

Recollida dels nens i nenes per familiars menors d’edat

Moltes vegades no podeu venir a recollir personalment les vostres criatures d’educació infantil o cicle inicial i envieu els vostres fills o altres familiars més grans però encara menors d’edat a recollir-los.

Si voleu fer servir aquest recurs, haureu de signar una autorització, si no ho feu no els hi podrem lliurar els vostres fills, i seguirem el protocol establert per l’Administració de lliurar-los a la policia local una vegada transcorregut un temps prudencial de 10 minuts.

 

Colònies a l’Estartit.

En aquest enllaç podeu tenir accés a les fotos que vagin fent i penjant des de l’Estartit. Penseu que no es tracta d’un reportatge fotogràfic. Ho fem perquè veieu quin temps els hi fa, quines activitats tan xules que fan i que bé que s’ho passen.

A més també sabeu que no en tots els llocs i a totes hores es disposa de bona cobertura per enviar fotos a la xarxa.

Gaudiu d’aquestes colònies.

mmaillot

Mostra 2015, 15 de juny

Us afegim unes poques fotos de la Mostra d’enguany perquè tingueu un petit record.

MOSTRA 2015. “La Llum”

IMG-20150515-WA0024

https://picasaweb.google.com/106600111975293047788/Mostra2015#slideshow/6149094500956730546

INFORMACiÓ PREINSCRIPCIÓ.

Pendent encara de què es publiqui al DOGC la resolució que regularà la preinscripció del proper curs, us avancem que les dates previstes són del 10 al 17 de març. (aquest any només una setmana).

Al centre farem una reunió informativa per a totes les famílies interessades dimecres 4 de març a les 18 hores.

Colònies a Serinyà: Els Refugis

Bon dia.

En aquest enllaç podeu seguir les colònies dels vostres fills i filles.

https://www.dropbox.com/sh/udrfgwp02loz73d/AAC8pUHqYXoUO-uI6KYBrFnGa?dl=0

L’objectiu d’aquestes fotos és només perquè us feu una idea de l’ambient que es respira, del temps que els hi fa i com de bé que s’ho passen. No és un reportatge fotogràfic. Les fotos es fan aleatòriament i el fet de què surtin més unes criatures que altres depèn de la predisposició de les criatures a posar-se davant de la càmera quan es fa la foto.

CONVOCATÒRIA ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

En Josep Balsa i Català director del centre públic Escola Sant Climent de Sant Climent de Llobregat d’acord amb l’art. 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i exercint les atribucions del Decret 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent i de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre aprovades i actualitzades en consell escolar de centre en data 22 de maig de 2014,

RESOLC:

La CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR d’aquest centre públic, als següents sectors de la Comunitat Educativa professorat, pares i mares d’alumnes, personal d’administració i serveis, d’acord amb les següents precisions:

Primera.- Els CENSOS ELECTORALS de cada sector estaran exposats als taulers d’anuncis del centre el dia 5 de novembre.

Segona.- Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit al director del centre dins del termini establert entre els dies 6 i el 11de novembre.

Tercera.- Les CANDIDATURES caldrà que siguin presentades per escrit davant la Mesa Electoral respectiva als impresos adients i sempre abans del dia 18 de novembre.

Quarta.- Les CANDIDATURES SERAN PROCLAMADES i publicades als taulers d’anuncis del centre una vegada hagin estat analitzades i comprovades per les respectives Meses Electorals, el dia 19 de novembre.

Cinquena.- Les RESOLUCIONS A LES RECLAMACIONS sobre inscripcions als censos electorals es publicaran als taulers d’anuncis el dia 14 de novembre.

Sisena.- La sol·licitud per actuar com a SUPERVISOR es farà mitjançant escrit, segons model establert, dirigit al President de les Meses Electorals respectives, abans del dia .20 de novembre.

Setena.- El SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals dels sectors de pares i mares d’alumnes es farà el dia 10 de novembre a les .15 hores, a secretaria.

Vuitena.- Les MESES ELECTORALS de tots els sectors es constituiran el dia 17 de novembre als locals de l’edifici escolar.

Novena.-  Cada elector podrà votar un nombre màxim de representants del seu sector de:

cinc (5) pel sector del professorat.
un (1) pel sector personal d’administració i serveis.
dos (2) pel sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat.

Desena.- Les VOTACIONS es faran egons el calendari i horari següents:

sector (dia)   (mes)   (hora) (lloc)
Professors 26 de novembre a les 12:30 hores a sala professorat
PAS 25 de novembre a les 16:30 hores a secretaria
Pares i mares 25 de novembre a les 15:00 a 18:15 hores a la biblioteca

Onzena.- Finalitzades les votacions, en sessió pública, es faran els escrutinis dels vots emesos i posteriorment es proclamaran els candidats electes per sector.

Dotzena.- Les meses electorals respectives resoldran qualsevol dubte i les reclamacions que puguin presentar-se.

Sant Climent de Llobregat a 3 de novembre de 2014
Josep Balsa i Català

Director del centre

Nota informativa d’anglès per a les famílies de 4t, 5è i 6è.

Us passem les instruccions del registre per accedir a les activitats del llibre digital d’anglès.

En aquest enllaç teniu les instruccions:  http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/angles/registre.pdf

En aquest teniu el codi que us demanen perquè pugueu visualitzar les activitats: http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/angles/codis2014.pdf

Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Maribel, la professora d’anglès.