Informacions curs 2016-17

Benvolgudes famílies:

Un curs més us lliurem aquesta circular informativa perquè tingueu a mà totes aquelles informacions d’utilitat general i les autoritzacions sobre sortides, que heu de tornar degudament signades.

Volem continuar en la línia d’escola participativa, un lloc de trobada d’adults i infants on mestres, famílies i infants col·laborin.

Volem aprofitar per comentar-vos que l’ús de determinats grups de whatsapps afavoreixen tot un seguit de comentaris, moltes vegades no contrastats que fan malbé la relació de confiança entre l’escola i les famílies. Sabeu que per qualsevol informació o comentari podeu adreçar-vos al tutor o tutora del vostre fill o filla. Així mateix moltes criatures fan ús d’aquestes tecnologies o xarxes socials, tot i que encara no tenen l’edat legal per fer-les servir, ni la maduresa emocional per gestionar-les.

Recordeu que al llarg del curs farem un simulacre d’evacuació del centre, tal com marca la normativa i tal com hem fet els darrers cursos. Per tal que sigui efectiu es realitzarà sense avisar prèviament.

És molt important, que si cal actualitzar algunes de les dades d’alumnes (adreces, telèfons, informacions sobre salut, modificacions familiars d’interès…) ens ho feu saber.

També és important que si els vostres fills o filles tenen alguna malaltia física o respiratòria crònica que dificulta o suposa un risc per a la realització d’exercici físic ho parleu amb el professorat d’educació física i aporteu els informes mèdics necessaris.

Us demanem per facilitar la seguretat del centre que us abstingueu d’entrar a l’escola fora d’hores. Si voleu qualsevol cosa adreceu-vos a consergeria.

Conjuntament amb l’AMPA volem fer servir un sistema de comunicació amb les famílies més àgil i econòmic evitant l’excés de circulars que es produeix en determinades èpoques del curs que moltes vegades fan que sigui un gest heroic el llegir tantes i tantes pàgines com s’arriben a acumular. Properament ens posarem en contacte amb vosaltres per ampliar aquesta informació. Si us voleu donar de baixa del servei només ho heu de comunicar per correu electrònic a l’escola o a l’AMPA

Plantilla de Professorat:

http://xtec.cat/ceipsantcliment/quisom.htm

Calendari escolar

http://xtec.cat/ceipsantcliment/informac.htm

Hi ha el servei d’acollida organitzat per l’AMPA des de les 8h del matí.

Us recordem que l’alumnat que arribi després de l’inici de les classes, haurà de justificar el seu retard. Igualment us recordem que si voleu que el vostre fill o filla surti abans de l’escola, no podrà fer-ho si no veniu a recollir-lo. Excepcionalment l’alumnat del cicle superior podrà sortir sempre que hi hagi una autorització signada pel pare o la mare i el seu tutor o tutora no consideri que hi ha una situació de risc.

Igualment si voleu que algun altre fill o filla menor d’edat es faci càrrec del germà o germana d’educació infantil o cicle inicial a l’hora de la sortida, haureu de signar l’autorització de l’annex. Us aconsellem feu una autorització preventiva abans de trobar-vos amb la necessitat perquè si no tenim l’autorització no lliurarem el vostre fill o filla i seguirem el protocol establert per aquests casos.

 Reunions de principi de curs:

  • P3:                   13 d’octubre a les 17 hores
  • P4:                   6 d’octubre a les 17 hores
  • P5:                   4 d’octubre a les 17 hores
  • 1r i 2n:             28 de setembre a les 17 hores
  • 3r i 4t.:             27 de setembre a les 17 hores
  • 5è i 6è:             29 d’setembre a les 17 hores
  • Menjador:         15 de setembre a les 17 hores

Pel bon funcionament de les reunions us preguem que no porteu els vostres fills i filles, ja que no podran ser atesos. En tot cas hi haurà servei de guarderia pagat per l’AMPA. Els nens i les nenes no podran entrar a la reunió perquè aquesta sigui àgil i profitosa.

Adquisició de material escolar i activitats complementàries

Us recordem que el pagament de l’aportació de les famílies per a l’adquisició de material i per a activitats complementàries s’ha de fer al compte corrent següent:

ES78-0081-1692-32-0001007504 de Banc Sabadell-Atlántico.

La quantitat a ingressar serà 115 €. Ho podeu fer d’un sol cop de l’1 al 15 d’octubre, o bé en tres terminis de 45 €, 35 i 35 de l’1 al 15 d’octubre, de l’1 al 15 de  febrer i de l’1 al 15 d’abril. Us recordem que amb aquesta quota pagueu tot el material escolar, les sortides i activitats complementàries i els dossiers d’aquelles assignatures que no disposen de llibre.

Aquest any atès que el cicle mig té programades les colònies escolars durant el primer trimestre, les famílies dels nens i nenes que facin colònies de 3r i 4t, podran pagar la quota de material a partir del segon trimestre.

És molt important que quan feu el pagament poseu el nom del vostre fill o filla a l’apartat concepte. Us facilitem el número de l’entitat de l’escola i que us demanaran quan feu l’ingrés:

153923

Si teniu alguna dificultat per fer els pagaments en aquestes dates poseu-vos en contacte amb el tutor o la tutora dels vostres fills o filles. Aquelles famílies que no facin efectives les seves aportacions no podran gaudir del material comú ni de les activitats complementàries organitzades per l’escola.

 Us adjuntem les instruccions per fer el pagament pel caixer automàtic:

 Les trobareu a  http://www.xtec.cat/ceipsantcliment/pagament per caixer.pdf

COLÒNIES

Tenim el convenciment que les colònies han de seguir formant part de la programació anual del centre. Com sabeu, la distribució de plantilles de professorat i de recursos per fer funcionar els centres fa encara més difícil cobrir unes activitats que requereixen més professorat del que és habitual a classe, com son les sortides i colònies.

Com ja sabeu les colònies són voluntàries per al professorat. Tot i això, el claustre de l’escola continua veient la conveniència de les colònies. Ara bé, el realitzar-les també ha de suposar un compromís per part de les famílies. Si minva el nombre d’alumnat que va de colònies, i augmenta significativament el nombre d’alumnat que, no anant de colònies, assisteix en aquelles dates a l’escola, ens suposa un reajustament en la distribució del professorat que va de colònies i el que es queda al centre que no permet realitzar aquestes activitats amb els recursos que disposem.

Per aquest motiu aquest curs serem molt rigorosos en els terminis donats per confirmar l’assistència a les colònies i si veiem que no hi ha una participació molt significativa, l’activitat no es realitzarà. Al consell escolar establirem ràtios mínimes de participació per nivells o cicles.

SALUT

Hi ha un problema crònic que patim principalment a les escoles com són els polls. Us recordem que heu de prendre totes les mesures necessàries per controlar que els vostres fills i filles no en tinguin.

Pel que fa a malalties infecto-contagioses ja sabeu que en cas que el vostre fill o filla estigui malalt o malalta ha de quedar-se a casa fins que s’hagi guarit completament.

En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre un medicament, heu de buscar el millor horari perquè el pugueu administrar a casa vosaltres. Si és  necessari que s’administri a l’escola, caldrà que signeu l’autorització de la família per administrar-ho i aporteu un informe mèdic on quedi reflectit quin medicament s’ha d’administrar, quina dosi i l’hora i els dies en què s’ha d’administrar. Aquest requisit és necessari per a TOT medicament. Entenem que hi ha medicaments que normalment administrem totes les famílies sense necessitat de recepta ni d’anar al metge (analgèsics, antifebrils, etc) però la normativa cada vegada és més restrictiva i ens ho impedeix. Us preguem no poseu als tutors ni a les tutores en el compromís de dir-vos que no podem fer-ho.

En el cas del “paracetamol” podeu signar una autorització genèrica per poder administrar el medicament en cas que sigui necessari.

 http://xtec.cat/ceipsantcliment/autoritzaciomedicament.PDF

 AL·LÈRGIES:

En el cas que el vostre fill o filla pateixi qualsevol al·lèrgia heu de lliurar aquest formulari omplert al centre.

 

Tipus d’al·lèrgia:

 

 

Símptomes:

 

 

Actuacions en cas de crisi: (cal un informe mèdic on estiguin detalladles aquestes actuacions)

 

 

Signatura pare o mare

 

Autorització per poder lliurar les criatures a una persona menor d’edat.

Moltes vegades no podeu venir a recollir personalment les vostres criatures d’educació infantil o cicle inicial i envieu els vostres fills o altres familiars més grans però encara menors d’edat a recollir-los.

Si voleu fer servir aquest recurs, haureu de signar aquesta autorització, si no ho feu no els hi podrem lliurar els vostres fills, i seguirem el protocol establert per l’Administració de lliurar-los a la policía local una vegada transcorregut un temps prudencial de 10 minuts.

En/Na  …………………………………………………………amb DNI núm. …………………………… pare, mare o tutor legal de ……………………………………………………………. curs …………

 

AUTORITZO LES SEGÜENTS PERSONES MENORS D’EDAT A RECOLLIR EL  MEU FILL O FILLA:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

SIGNATURA:

Setembre 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà