DOCUMENTS DEL CENTRE

PLA D’ACTUACIÓ PEL CURS 2020-21

TRÍPTIC INFORMATIU CURS 2019-20

ACTIVITATS I SORTIDES AL LLARG DEL CURS 2019-20

Imprimeix-lo

CARTA DE COMPROMÍS DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PER A LES FAMÍLIES I ALUMNES DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2019-20 DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

PLA TAC (PLA DE TECNOLOGIES PER A L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT) DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS

AUTORITZACIÓ DE MEDICAMENTS DE L’ESCOLA LLUÍS CASTELLS