Daily Archives: 11 abril 2013

Nova interlocutòria

A hores d’ara als mitjans de comunicació es fa ressò de la nova interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) segon la qual no és suficient amb l’atenció individualitzada de la o de l’estudiant que reclama el castellà com ha llengua vehicular a l’escola tal com pretenia Ensenyament,  sinó que afecta a tot el grup-classe.

Tenint en compte que una de les famílies sol·licitants és de la nostra escola i, per tant,   la decisió del TSJC ens afecta directament, volem fer públic que, tant bon punt la direcció va ser coneixedora de la notícia va contactar amb els Serveis Educatius Territorials, segones els quals, calia esperar la reacció oficial de la Consellera, reacció que a hores d’ara s’ha fet pública i sembla ser que és la de no aplicar la resolució.