Daily Archives: 9 desembre 2012

L’hora del cafè: Límits.

Als fills se’ls ha de tractar amb comprensió, però també amb fermesa: hi ha coses negociables i coses que no ho són.

Si no s’actua d’aquesta manera, s’està abdicant d’una de les principals funcions paternes i no s’està ajudant els fills a construir-se un model de fermesa que els acompanyi al llarg de la vida i que els serveixi en els moments difícils.” Per llegir-ne més clique aquí.

“Els nens necessiten espai lliure per al seu desenvolupament, d’això no en tenim cap dubte. Però tot espai té els seus límits, i els nens necessiten que nosaltres els hi marquem on són. Sense límits, el nen es torna descarat i perd fàcilment la concentració, li costa sortir de l’edat rebel, trenca coses, ve amb una exigència rere una altra i pica als altres nens.

L’educació “a l’antiga”, basada en l’autoritat, la coacció, i l’ús de la força, no dóna bons resultats: els nens així educats, d’adults, solen ser persones indecises i covards, o pel contrari són persones que solen fer ús de la violència.

En l’altre extrem, la llibertat absoluta dels nens, tal i com s’entenia l’educació en alguns països durant els anys ‘60 i ‘70, tampoc reporta beneficis. Es permetia als nens fer tot allò que volien, esperant amb ingenuïtat que, sense imposar-los límits, es convertissin en bones persones, i el que van aconseguir són adults capritxosos, egoistes i irresponsables.” Per llegir-ne més cliqueu aquí.

L’HORA DEL CAFÈ

COM AJUDAR A ESTUDIAR ALS NOSTRES FILLS”

ponent:

sR. ÀNGEL LORENZO MANCHÓ

(PSICOPEDAGOG DE L’E.A.P )

17 DE DESEMBRE 2012

15:00h -16:30h

lloc: BIBLIOTECA DEL CEIP ENRIC GRAU FONTSE       organitza: ESCOLA DE PARES