JOCS MOTRIUS PER FER A CASA

Recull de jocs motrius que podem fer a casa:

 • –  Terra, mar i aire: Terra (ens quedem al mateix lloc on som), Mar (saltem a l’altra banda d’on som) i Aire saltem amunt i piquem de mans.
 • –  Simo?n, simo?n diu…: Les coses que digui en Simo?n les haurem de fer…per exemple…Simo?n Simo?n diu que saltem (haurem de saltar ) pero? si diu…Diu que saltem ( com que no ho ha dit el Simo?n no ho hem de fer ).
 • –  Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser descoberts.
 • –  Qui e?s qui?: Amb els ulls tapats haurem d’esbrinar qui e?s qui.
 • –  1, 2,3 pica paret: Avancem lentament i quan el que para es gira despre?s de pica 1,2, 3 pica paret, ens quedem congelats com a esta?tues. Si ens descobreix movent-nos, hem de tornar a comenc?ar des de l’inici.
 • –  El joc dels embolics (Twister o similar, tambe? podem crear-lo nosaltres )
 • –  Dibuixem a l’esquena i endevinem
 • –  El sema?for: Si el sema?for esta? en verd podem caminar, si esta? en vermell ens quedem quiets i si esta? en groc ens desplacem ra?pidament.
 • –  Esta?tues musicals: mentre soni la mu?sica ballarem. Quan pari ens quedarem congelats com a esta?tues.

PROJECTE CARTES AMB COR

Des dels hospitals de la zona ens fa arribar aquest cartell com agraïment per totes les cartes, dibuixos, poesies,… que han rebut durant aquests dies tan difícils, però a la vegada plens d’esforç, agraïment i coratge. Els nostres alumnes amb el seu granet de sorra també han col·laborat en aquest projecte.

L’agraïment és nostre per tota la tasca que heu fet en aquest època de confinament.

GRÀCIES!

Enllaços per activar el cos

A continuació hi ha un seguit d’enllaços per activar el cos, mireu i busqueu els que més us vagin bé i podeu fer. No s’han de fer tots en un dia és per anar fent al llarg dels dies. Ànims i a fer esport.

Exercicis d’activació individual:

 

Nou calendari de preinscripció i matrícula. Curs 2020-2021

Calendari de preinscripció i matrícula

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig (Del 18 al 22 de forma presencial amb cita prèvia).
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol.

Atenció: En cas que el Departament d’Educació, per causa de força major, hagi de modificar el calendari, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya i les actualitzarem en aquest article.

Documentació que necessiteu presentar:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar i Família. De forma extraordinària les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb document d’identificació, s’acredita amb el volant municipal de convivència del nen o la nena, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de la matrícula es demanarà el DNI renovat amb I’adreça nova.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’infant, si en té.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.
Lliurament de la sol·licitud i la documentació:
 • El lliurament de la documentació i la sol·licitud s’ha de fer per via telemàtica (quan l’aplicació del Departament d’Educació estigui operativa facilitarem l’enllaç).El resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, l’heu d’enviar escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció: a8039616@xtec.cat
 • En casos excepcionals, la sol·licitud la podreu lliurar presencialment al centre mitjançant cita prèvia. Properament actualitzarem aquesta informació.
Podeu accedir a tota la informació, clicant aquest enllaç: Estudiar a Catalunya

NORMES DE COMPORTAMENT A LES SALES DE REUNIONS

DECÀLEG SOBRE LES NORMES DE COMPORTAMENT DURANT LES VIDEOTRUCADES

      EDUCACIÓ INFANTIL

 • AIXECAR LA MÀ? PER DEMANAR EL TORN DE PARAULA.
 • ESCOLTAR A QUI PARLA (ELS NOSTRES COMPANYS/ES O LA MESTRA).
 • MOLT IMPORTANT NO PARLAR SI NO TENIM EL TORN DE PARAULA.
 • AVISAR SI MARXEM.
 • FER PIPI I BEURE AIGUA ABANS DE COMENÇAR.
 • NO FER CAPTURES DE PANTALLES DURANT LA VIDEOTRUCADA, JA QUE CAL RESPECTAR ELS DRETS D’IMATGE I ELS DRETS DEL MENOR.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • RESPECTAR TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES.
 • RESPECTAR EL TORN DE PARAULA.
 • TENIR LA CÀMERA CONNECTADA.
 • FER-SE RESPONSABLE DE TANCAR EL MICRO SI NO ESTEM PARLANT I EN CAS QUE NO PUGUIN HO FARÀ LA MESTRA.
 • FER UN BON ÚS DEL XAT, NOMÉS UTILITZAR EN CAS NECESSARI.
 • DISPOSAR D’UN ESPAI TRANQUIL PER PODER FER LA REUNIÓ, SOTA LA          SUPERVISIÓ D’UN ADULT.
 • LA FAMÍLIA ÉS RESPONSABLE DEL COMPORTAMENT DE L’ALUMNE DURANT LA VIDEOTRUCADA, EN CAS DE NO TENIR UNA BONA ACTITUD, LA TUTORA PODRÀ CONVIDAR L’ALUMNE A ABANDONAR LA SALA.
 • NO FER CAPTURES DE PANTALLES DURANT LA VIDEOTRUCADA, NI ENREGISTRAR EL VÍDEO O L’AUDIO, JA QUE CAL RESPECTAR ELS DRETS D’IMATGE I ELS DRETS DEL MENOR.

A continuació us deixem l’enllaç de les normes i un enllaç sobre l’ús responsable d’internet.

NORMES DE COMPORTAMENT A LES SALES DE REUNIONS

Ús responsable d’internet

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/RecursosTIC/L5-Us-Responsable-Internet.pdf