CONSELL ESCOLAR

 1. Consell Escolar 14/10/2019
 2. Acords de la sessió:
  • Aprovació de la PGA (Programació General Anual)
  • Continuació del procés de consolidació a Comunitat Aprenentatge. Formació famílies i claustre sobre el procés dialògic de resolució de conflictes
  • AMPA: Organització de les activitats extraescolars i altres actuacions
  • Gestió del menjador

   

  2. Consell Escolar: 3/03/2020

  Acords de la sessió:

  • Aprovació de Gestió Econòmica de l’any 2019
  • Aprovació del Pressupost Econòmic del 2020

   

  3. Consell Escolar: 04/05/2020

  Acords de la sessió:

  – Presentar a l’Ampa, un cop descomptem les sortides que ja s’han fet i que assumeixen ells, quins són els diners que estaven destinats a les sortides, per tal de poder fer inversions d’acord amb les necessitats actuals de l’escola.
  – Presentació de la gestió econòmica de l’AMPA per tal de saber si es pot disposar de més diners per a fer aquestes inversions.
  – Es considera no retornar diners de material d’aquest curs que queda.
  – S’aprova l’increment de la quota de material d’aquesta manera progressiva.
  – S’aprova la modificació del pressupost; creació d’una subpartida per a imputar la devolució en concepte de sortides a les famílies.