Trencaclosques de l’àmbit metropolità de Barcelona (material en préstec)

Àmbit curricular: Ciències Socials; Matemàtiques; Tecnologies de la informacióTrencaclosques metropolità

Lloc on es realitza: Al propi centre (material en préstec); Al Camp d’Aprenentatge Can Santoi (només en les estades de 2 a 5 dies)

Nivell educatiu: ESO; adaptable a Batxillerat i Cicles Formatius 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Iniciar-se en la interpretació del territori proper a la ciutat de Barcelona; reconèixer la informació cartogràfica i geogràfica que proporciona un mapa d’usos del sòl i de planejament urbanístic; calcular la superfície dels municipis a partir del seu pes, coneixent l’escala del mapa i partint d’un patró; valorar el paper que juguen els espais naturals dins la trama urbana metropolitana; desenvolupar esperit crític respecte a les grans concentracions urbanes: beneficis i problemàtiques associades, desequilibris demogràfics i territorials a Catalunya.

Tipus d’activitat: Taller 

Descripció: Aquesta activitat es basa en l’ús i manipulació d’un trencaclosques de fusta en el qual cada una de les peces correspon a un municipi de l’entorn metropolità de la ciutat de Barcelona. Les peces també proporcionen informació sobre els usos del territori ja que estan elaborades a partir del mapa “Barcelonés i el seu entorn. Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl” editat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. A més de muntar el trencaclosques, els alumnes poden calcular la densitat de població de cada municipi a partir de la població (dades de l’any 2006) i de la seva superfície, calculada a partir del seu pes. També es descriuen els principals usos del sòl (mitjançant la interpretació de la colorimetria simplificada del mapa) i s’inicia una reflexió sobre l’equilibri demogràfic i l’ocupació que se’n fa del territori. Per al tractament de les dades i els càlculs necessaris es disposa d’una aplicació Excel específica.

Material: Trencaclosques amb 62 peces, balança de precisió, patró per al càlcul de les superfícies, full de càlcul en format Excel, plantilla de colors per a la interpretació dels usos del sòl, quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada

Observacions: Disposem de 6 jocs de trencaclosques en servei de préstec (tauler de 110 cm x 110 cm més una maleta petita amb les peces , programari i altres fitxes complementàries)