Temps de bolets

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
BOL-CSP/
BOL-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Ciències experimentals /naturals cistell bolets-

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle Superior d’EP / 1er cicle d’ESO

Estacionalitat: Tardor (2ª quinzena d’octubre i 1ª quinzena de novembre) 

Objectius: Observar, descriure i diferenciar alguns tipus freqüents de bolets. 
Saber recol·lectar bolets sense malmetre el sòl.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quoti-diana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat que es basa en la descoberta del la diversitat morfològica dels bolets. 
Recol·lecció de bolets segons criteris preestablerts. 
Observació del seu hàbitat. 
Observació i descripció dels bolets recollits. 

Material:  Quadern de treball 
Làmines de bolets 

Durada: Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu, 1hora 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑