Risc d’inundació a la riera de Vallvidrera (BATX)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
INU-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geografia, Matemàtiques, Informàtica.Risc inundació BAT

Lloc on es realitza: Recollida de dades al tram final de la riera de Vallvidrera (Molins de Rei) o bé, a d’altres trams similars de rieres properes al centre docent. Càlculs en el CdA Can Santoi o bé en us espai habilitat a Molins de Rei

Nivell educatiu: Batxillerat.Cicles Formatius

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Introduir-se en els càlculs d’avingudes per a l’avaluació dels riscos naturals en alguns punts del territori. Mesurar sobre el terreny la llum d’alguns ponts suposadament amenaçats i d’altres paràmetres necessaris per al càlcul. Quantificar altres dades necessàries que influeixen en el desenvolupament de les avingudes i aplicar-ne fórmules experimentals senzilles. Realitzar els càlculs a partir d’aplicacions informàtiques. Realitzar un informe tècnic que doni pautes de prevenció i d’ordenació del territori sotmès a risc d’inundació per avingudes. 

Tipus d’activitat: Treball de camp/laboratori-aula d’informàtica.

Descripció: Caracterització topogràfica i hidrodinàmica de la conca a estudiar.
Selecció de ponts possiblement amenaçats per avingudes episòdiques i càlcul de la llum.
Càlcul cabals, superfície de la conca, pendents, àrees d’inundació i d’altres dades al camp o bé a l’aula.
Aplicar les fórmules segons aplicacions informàtiques i determinar la vulnerabilitat dels elements escollits.

Material: Quadern de treball, cinta mètrica, flexòmetre, cronòmetre, clinòmetre, curvímetre, cartografia de la conca…

Durada: Mitja jornada,de 9 h a 13 h 30 min 

Desplaçament: Aproximadament 500 m des del punt de trobada.

Observacions: Es proposa realitzar els càlculs de la llum dels ponts del tram final de la riera de Vallvidrera a Molins de Rei. Es poden escollir altres rieres adequades previ sol·licitud i estudi.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑