La riera

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
RIE-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Ciències experimentals riera-

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle Superior d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Reconèixer alguns dels elements biòtics i abiòtics que configuren aquest ecosistema. Establir relacions senzilles entre ells (cadenes tròfiques) 

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat d’iniciació a l’ecologia de camp. Mesura de paràmetres físics elementals de l’aigua de la riera (temperatura, color, olor, amplada, fondària, velocitat..). Observació de vegetals dins i fora de l’aigua. Recol·lecció controlada de mostres de macroinvertebrats de la riera: observació, descripció i identificació. Elaboració de resums i conclusions. 

Material: Quadern de treball. 
Estris de treball de camp: xarxes de recol·lecció, pots, termòmetres, cinta mètrica…. 
Estris de laboratori: lupes binoculars, safates, plaques de Petri. 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (30 min) 

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑