Itinerari geològic: les roques i els ambients sedimentaris. Batxillerat

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
SED-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Geologia

Lloc on es realitza: Vessant oriental de les Planes de Pallejà (massís de l’Ordal) 

Nivell educatiu: Batxillerat

Estacionalitat: Tot l’any. Es recomana evitar els mesos més calorosos (maig i juny)

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Reconèixer la litologia i la gènesi de les roques sedimentàries: conglomerats, gresos, calcàries i dolomies). Interpretar els ambients sedimentaris que les han originat. Relacionar les roques amb els materials de construcció o altres de les quals deriven.Elaborar columnes estratigràfiques. Realitzar alguna activitat d’aplicació.

Tipus d’activitat: Itinerari de muntanya

Descripció: Recorregut durant el qual s’estudien diversos afloraments de roques sedimentàries. Localització (amb tecnologia GPS), observació i descripció dels afloraments, de les roques i dels seus components minerals. Interpretació de la seva gènesi. Determinació de cabussaments i e possibles sorgències d’aigua.

Material: Mapa topogràfic, brúixola, lupa de mà, àcid clorhídric diluït, martell de geòleg, clinòmetre. GPS. Quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada, , de 9 h 30 min a 13 h 30 min 

Desplaçament: Recorregut a peu, 2 hores per camins de muntanya

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑