Introducció a la limnologia dels cursos fluvials

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
LIM-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Biologia; Matemàtiqueslimnologia bat

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i riera de Vallvidrera

Nivell educatiu: Batxillerat; Cicles Formatius de Grau mitjà i Superior

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius: Aplicar tècniques i procediments propis de la limnologia .
Determinar la qualitat de l’aigua en diferents trams mitjançant l’obtenció de diversos paràmetres físico- químics i el mostreig de macroinvertebrats indicadors
Fer públics els resultats del tram analitzat en un web col·laboratiu. 

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Descripció: Caracterització topogràfica i hidrodinàmica del tram de riera a investigar.
Mesura de paràmetres físico-químics de l’aigua (temperatura, pH, conductivitat, oxigen dissolt (per valoració)…
Recol·lecció i inventari de macroinvertebrats.
Determinació de la qualitat de l’aigua a partir dels índexs biòtics.
Elaboració de resums i conclusions.
Publicació dels resultats al web col·laboratiu: “limnos” 

Material: Quadern de treball.
Estris de treball de camp: xarxes de recol·lecció, pots, termòmetres, conductivímetre, phímetre…
Estris de laboratori: lupes binoculars, safates, plaques de Petri, reactius…
Fitxes de suport (classificació animals, fitxes descriptives…)
Programari per al càlcul del cabal i dels índexs biòtics.

Durada:  Mitja jornada

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑