El cicle de la matèria

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
MAT-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural; llengua catalana CMA PRI

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu:  Cicle Mitjà i Superior d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any (preferentment tardor) 

Objectius: Identificar el cicle de la matèria a la natura, tot fent especial esment al destí de la matèria orgànica residual i al seu procés de descomposició. Potenciar l’ús de la llengua catalana en els camps de l’expressió i de la comprensió escrita mitjançant la resolució de mots encreuats, jeroglífics i endevinalles.  
Prendre consciència de la problemàtica que representa la gestió dels residus domèstics. 

Competències bàsiques que més potencia:

 • Àmbit de coneixement del medi
  • Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
  • Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
 • Àmbit d’educació en valors
  • Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
  • Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Tipus d’activitat: Itinerari – joc 

Descripció: Activitat organitzada en tres parts:  
a) itinerari del cicle de la matèria a la natura en forma de gimcana, en la qual hi ha diversos punts d’observació d’elements que configuren el cicle (fulles caigudes, bolets, restes del menjar dels animals…). A cada un d’ells els infants han de resoldre prèviament uns jocs de llengua per tal de conèixer el motiu de la recerca.  
b) discussió col·lectiva dels resultats de la primera part i elaboració de conclusions i propostes d’actuació per tal de millorar la gestió dels residus
c) trituració de brossa vegetal amb la trituradora i col·laboració en la formació d’una pila de compostatge. 
 

Material: Quadern de treball  
Estris de treball de camp: xuclador, pinces, lupes de mà, trituradora vegetal . 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (20 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑