Colònia Güell ESO

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
COL-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural.024_interior

Lloc on es realitza: Colònia Güell (Sta. Coloma de Cervelló)

Nivell educatiu: Secundària

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius: Fer conèixer l’estructura i l’organització social d’una colònia industrial.
 Reconèixer els trets diferencials de la Colònia Güell respecte a les colònies industrials catalanes de l’època.
 Observar els elements propis de l’arquitectura i decoració del modernisme popular.
 Analitzar la Cripta d’Antoni Gaudí tant des del punt de vista arquitectònic, com del simbòlic-religiós.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit social
  • Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per inter­pretar el passat.
  • Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
  • Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de sub­jectes històrics.
  • Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
  • Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
  • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Tipus d’activitat: Itinerari. Visita

Descripció: Els alumnes, organitzats en petits grups, fan un recorregut guiat per la colònia, tot realitzant tasques d’observació i de descripció dels edificis més rellevants.

A la zona industrial veuen, entre d’altres, la fàbrica de pisos tipus “manchesterià”, els assecadors i la xemeneia.
A la zona residencial observen les cases dels obrers, més senzilles, o les residències més luxoses de l’administrador (Ca l’Espinal) o del secretari; també veuen els edificis socials, com l’escola, la cooperativa.

Finalment, es reuneix tot el grup classe per tal de fer una visita guiada a la cripta de la colònia, dissenyada per Antoni Gaudí. En primer lloc s’observa l’exterior i després l’interior tot remarcant els aspectes arquitectònics i simbòlics de l’obra del genial arquitecte.

Material: Quadern de treball de l’alumne, carpeta o suport

Durada: Mitja jornada

Desplaçament: En autocar o FFCC fins a la Colònia Güell. A peu per l’interior del recinte.

Observacions: Com a preparació de l’activitat o si voleu ampliar coneixements sobre la Colònia, us podeu adreçar a “l’Itinerari virtual de la Colònia Güell i la Cripta Gaudí realitzat pel Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat VI Sant Vicenç dels Horts.

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑