L’HORT

És un projecte compartit amb les escoles de la comarca que intenta complementar el treball de l’hort,  aprofundint en temes de l’àmbit de les ciències experimentals fomentant el respecte a l’entorn.

Suport a l’hort escolar. Curs 2016-17

dispersio-llavors

L’hort a les quatre estacions. Educació Infantil. Curs 2014-15

Eines de suport per treballar l’hort escolar. Educació Primària. Curs 2013-14
hort