El riu

A la nostra comarca les fonts, els torrents, les rieres, els rierols i d’altres rius aporten les seves aigües a la conca hidrogràfica del riu Llobregat que forma un eix vertebrador que recorre el Berguedà travessant-lo de nord a sud, dibuixant un paisatge de cims enlairats, vessants boscosos i valls enfonsades on, des de temps antics, s’hi ha concentrat bona part de l’activitat humana i industrial.

L’estudi dels rius i les rieres de la comarca, la seva biodiversitat i qualitat de les aigües representa un dels eixos de treball del nostre Camp d’Aprenentatge.

Activitats relacionades:

Recursos relacionats:

Dossiers informatius: