Els instruments de corda pinçada i percudida

Mira ara el vídeo dels instruments de la corda polsada o pinçada i percudida.

Ara, escriu-ne els noms en català i en anglès i anomena les parts de la guitarra.

Per últim, pots seguir viatjant pel món descobrint els instruments de corda de cada continent.