APRIL THE 23RD IN OUR SCHOOL LIBRARIES

Després de la data oficial del Dia Internacional del Llibre (23 d’abril), els membres del consorci ens vàrem reunir per compartir les activitats que cada centre va dur a terme.

El fet de compartir aquestes activitats entre nosaltres tenia la finalitat de començar un “magatzem” d’activitats que compartiríem amb mestres europeus de la comunitat eTwinning que hi estiguessin interessats, per tal d’enriquir-nos recíprocament i, potser, adoptar noves idees, participant de la internacionalització.

A hores d’ara, hem creat una carpeta on els membres del consorci i els membres interessats d’eTwinning poden accedir i penjar-hi les activitats que vulguin compartir i que s’hagin dut a terme amb els alumnes, sempre seguint el fil de referència: activitats o tallers literaris, lectura creativa, elaboració i/o representació de contes, activitats dutes a terme a través de la biblioteca escolar, etc.. I estem molt contents d’anunciar-vos que ja en tenim unes quantes!


Unos días más tarde de la fecha oficial del Día Internacional del Libro (23 de abril), los miembros del consorcio nos reunimos para compartir las actividades que cada centro llevó a cabo.

El hecho de compartir estas actividades entre nosotros tenía la finalidad de empezar un “almacén” de actividades que compartiríamos con personal europeo del mundo educativo de la comunidad eTwinning que estuviera interesado, a fin de enriquecernos mutuamente y, a lo mejor, adoptar nuevas ideas, participando de la internacionalización. 

A día de hoy, hemos creado una carpeta en la cual los miembros del consorcio y los miembros interesados de eTwinning pueden acceder y subir actividades que quieran compartir y que se hayan trabajado con los alumnos, siempre siguiendo el hilo de referencia: actividades o talleres literarios, lectura creativa, elaboración y/o representación de cuentos, actividades llevadas a cabo en la biblioteca escolar, etc.. ¡Y estamos muy contentos de anunciaros que ya tenemos unas cuantas de ellas!


A few days after the International Book Day (April the 23rd), the members of the consortium had a meeting to share all the activities that each school center carried out.

The fact of sharing these activities between us had the intention of creating a stock of activities that we would share with other European teachers from the eTwinning community that could be interested, in order to enrich each other and, maybe, adopt new ideas, participating in the internationalization process.

Until now, we have created a shared folder in which the consortium members and the interested members from eTwinning can access and add the activities they want to share and which have been worked along with the students, always following the common thread: literacy activities or workshops, creative reading, elaboration or representation of a tale, activities carried out in or through the school library, etc.. And we are so excited to let you know that we already have a bunch of them!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *