LECTURA A CICLE SUPERIOR

Els alumnes de i tenen setmanalment una hora de dedicació a biblioteca durant la qual llegeixen un llibre tot treballant les tècniques de lectura en veu alta que es proposen al manual de la la web del concurs de lectura en veu alta.

http://www.lecturaenveualta.cat/

Segons la lectura triada en aquesta sessió de biblioteca, es fa una visita d’autor en cas que sigui possible.

Aquest curs, els alumnes de 5è ja han començat a llegir “Leandre, el nen horrible” de l’Anna Manso, amb qui faran una visita virtual al mes de febrer. Amb aquesta lectura participaran al concurs “El Gust per la Lectura”

A part, també tenen biblioteca d’aula amb lectures que aporten els alumnes o bé lectures que durant tot el curs agafen en préstec de la biblioteca de l’escola.