BIBLIOTECA

El sistema de classificació del fons de la nostra biblioteca està fet segons el programa epergam, tot i que se’n fa un ús molt limitat. De moment els llibres estan ordenats seguint la pauta de: revistes, enciclopèdies i llibres de consulta, diccionaris i llibres d’imaginació i en l’última prestatgeria dossiers elaborats per l’escola i treballs de síntesi.

Els llibres que entren a la biblioteca queden registrats al full de comandes que hi ha a secretaria que és des d’allà d’on es gestionen les compres.

La majoria de llibres que formen part de la biblioteca estan ubicats dins, la resta, un percentatge que està al voltant del 25% està dins les aules de cicle superior de primària (a l’ESO no hi ha biblioteca d’aula).

De moment el servei que s’ofereix és el de préstec de llibres d’imaginació i la consulta de la resta de material en horari de biblioteca. Aquest servei es duu a terme de forma manual mitjançant una llibreta on s’anoten els llibres prestats. Els alumnes es queden els llibres fins que els han acabat, no tenen límit de temps per llegir-los. Al cap de 15 dies del préstec, es va fent un seguiment.

Des de la comissió de la biblioteca hem decorat i creat una bústia de cartó per a que els alumnes proposin lectures i novetats que vulguin trobar a la biblioteca de l’escola.