PROJECTE BE

PROJECTE A LLARG TERMINI : Dinamització i bibliogimcana.

Consisteix en dur a terme la formació d’usuaris començant per alumnes del cicle superior d’EPRI mitjançant la CDU i una bibliogimcana a partir d’unes pistes  i de la catalogació que ajudarà a trobar els llibres en els seus prestatges. La durada i la dificultat, com també la configuració dels grups, s’adaptaran en funció de l’edat dels participants i de les possibilitats de la biblioteca. Activitat que es desenvolupa a la biblioteca pública de la zona, amb la opció de reforçar-la amb la bibliogimcana a la biblioteca de l’escola.

PROJECTE A CURT TERMINI: Lectura de llibres d’imaginació

Com a objectiu principal, dinamitzar el servei de préstec que es fa manualment anotant els alumnes que treuen llibres d’imaginació en una llibreta.

També volem motivar les lectures entre alumnes d’ESO i de cicle superior establint un rànquing de llibres més llegits, de persones que llegeixen i exposant les opinions dels diferents lectors i llibres mitjançant un mural que es penjarà a la paret i a la web de l’escola.

Aquests objectius estan destinats als alumnes per a enriquir els seus coneixements a nivell general, el seu vocabulari i les competències de comprensió lectora així com expressió escrita o oral.

L’activitat de lectura la faran a casa però un cop passat un trimestre es demanarà la votació dels llibres que més han agradat per poder dur a terme el ranquing i puntuació de lectures així com deixar un espai per a que els alumnes puguin donar les seves opinions sobre les lectures.

L’altra activitat que volem potenciar són els Clubs de Lectura en períodes escolar determinats, com p.ex. Sant Jordi, reunint els alumnes que estan motivats per la lectura per poder explicar les seves novel·les preferides i comentar-les entre companys de diferents grups.