Guia de la biblioteca

  • Aquest curs la biblioteca està tancada durant les hores del pati.
  • Es manté el servei de préstec:
  • – S’ha de consultar l’epèrgam de l’institut per saber si tenim el llibre que necessiteu.
  • – Envieu un correu a l’adreça biblioteca@inspladelestany.cat apuntant l’autor/a, el títol, el vostre Nom i Cognom, el Curs i la classe.
  • – Envieu-lo.
  • Els dimarts al primer pati els alumnes de 1r i 2n d’ESO podran recollir els llibres a la sala del professorat.
  • Els dimarts a l’hora del pati els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de Batxillerat podran recollir els llibres a la sala del professorat.
  • Els alumnes de Cicles formatius podran recollir els llibres a la casella de la Marta Gratacós de la sala del professorat.